FAQ

Studia Religiologica

2014 Następne

Data wydania: 01.12.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor zeszytu Elżbieta Przybył-Sadowska

Zawartość numeru

Márton Bársony

Studia Religiologica, Tom 47, Numer 3, 2014, s. 153 - 161

https://doi.org/10.4467/20844077SR.14.011.2905
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, klaun, śmiech, risus paschalis – śmiech wielkanocny, fałszywe królestwo, Michał Bachtin, Maurice Lever, Ákos Szilágyi, Enid Welsford, święta wielkanocne, Pasja ; Jesus Christ, clown, laughter, risus paschalis – Easter laughter, mock kingdom, Mikhail Bakhtin, Easter holidays, Passion, protestantyzm, pamięć, duchowieństwo ewangelickie. autobiografie ; Protestantism, memory, Evangelic religious clergy, autobiographies, Franciszkanki Służebnice Krzyża, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Matka Elżbieta Róża Czacka, historia katolickich zgromadzeń zakonnych ; Franciscan Sisters Servants of the Cross, Society for the Care of the Blind, Mother Elzbieta Roza Czacka, history of Catholics orders, Aborygeni australijscy, ceremonia ognia, mit, rytuał, Droga Mleczna, symbolika ognia, Tęczowy Wąż, inicjacja, Warlpiri ; Australian Aborigines, fire ceremony, myth, ritual, Milky Way, fire symbolism, Rainbow Serpent, initiation, Warlpiri, Euromajdan, rewolucja na Ukrainie, kryzys na Ukrainie 2013-2014, retoryka religijna, religia a polityka, Kościoły na Ukrainie ; Euromaidan, Ukrainian revolution, 2013-2014 crisis in Ukraine, religious rhetoric, religion and policy, Churches in Ukraine, doktryna ; martinism, esoteric, tradition, doctrine, martynizm, ezoteryka, G. Encausse, tradycja, Ghana, antropologia religii, etnografia Afryki Zachodniej, Święto Jamów, wodzowie, tradycja ; Ghana, anthropology of religion, ethnography of West Africa, yam festival, chiefs, tradition