FAQ

Studia Religiologica

2020 Następne

Data wydania: 2020

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 279/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
Przygotowanie i wydanie w otwartym dostępie anglojęzycznych artykułów wydawanych w czasopiśmie „Studia Religiologica” w celu lepszego umiędzynarodowienia czasopisma – zadanie finansowane w ramach umowy 626/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Religioznawstwa.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor numeru Elżbieta Przybył-Sadowska

Zawartość numeru