FAQ

Studia Religiologica

Życie, śmierć i coś jeszcze… Agonistyka religijna w twórczości Mikołaja Gogola

Data publikacji: 19.09.2023

Tom 48, Numer 2

Studia Religiologica, 2015, s. 155 - 170

https://doi.org/10.4467/20844077SR.15.012.3558

Autorzy

Leszek Augustyn Orcid

Abstrakt

Life, death, and something else... Religious struggle in the works of Nikolai Gogol

The article considers the religious nature of the creative life of Nikolai Gogol (1809–1852) from a philosophical point of view. The writer’s creative life is understood as a struggle (bodily and spiritual) between God and the world, life and death. This struggle builds a kind of stage on which the writer’s life unfolds. In addition, the article takes up the perception and understanding of reality as “banality” (Rus. pošlost’), the demonism and atheism that are connected with it, the religious function of art, and the ways of seeking salvation (at various levels of experience and under different guises: the salvation of the world, salvation outside the world, and the salvation of oneself). Finally, the problem of religious alienation is considered, seen through the prism of the life and creative experience of Gogol.

Bibliografia

Biblia to jest Pismo Święte Starego Nowego Testamentu, Towarzystwo Biblijne Polsce (Brytyjskie Zagraniczne Towarzystwo Biblijne), Warszawa 1994.

Bieliński W.G., Pisma literackie (wybór), tłum. J. Walicka, W. Anisimow-Bieńkowska, oprac. A. Walicki, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962.

Bierdiajew M.A., Duchy rosyjskiej rewolucji, tłum. C. Wodziński, „Kronos” 2007, nr 4, s. 9–35.

Blüth R.M., Pisma literackie, oprac. P. Nowaczyński, Kraków 1987.

Dostojewski F., Bracia Karamazow, tłum. A. Pomorski, Kraków 2004.

Evdokimov P., Gogol Dostojewski, czyli zstąpienie do otchłani, tłum. A. Kunka, Bydgoszcz 2002.

Evdokimov P., Życie duchowe mieście, tłum. M. Żurowska, Poznań 2011.

Feuerbach L., istocie chrześcijaństwa, tłum. A. Landman, Warszawa 1959.

Frank S.L., Russkoje mirowozzrienije, Sankt-Pietierburg 1996.

Gogol N., Listy, tłum. H. Chłystowski, „Literatura na Świecie” 2012, nr 1–2 (486–487), s. 88–126.

Gogol M., Martwe dusze. Poemat, tłum. W. Dłuski, Kraków 2014.

Gogol N.W., Sobranije soczinienij czietyriech tomacht. 4, Moskwa 1999.

Gogol M., Utwory wybrane, tłum. J. Tuwim, J. Wyszomirskit. 1, Warszawa 1950.

Gogol N., Wybrane fragmenty korespondencji przyjaciółmi. Cztery listy do różnych osób po-
wodu „Martwych dusz”
, tłum. J. Chmielewski, „Kronos” 2013, nr 3, s. 14–25.

Kołakowski T., Mikołaja Gogola poszukiwanie drogi do Boga [w:] Co badania filologiczne mówią wartościach. Materiały sesji naukowej 17–21 listopada 1986, A. Bogusławski, M.K. Byrski (red.), t. 1, Warszawa 1987, s. 265–292.

Korzyn W.M., Mikołaj Gogol. Rozważania Boskiej Liturgii. miłości Boga wychowaniu samego siebie. Testament duchowy, „Zeszyty Naukowe KUL” 1982, r. 25, nr 2–4 (98–100)s. 217–234.

Kościołek A., Mikołaj Gogol zmartwychwstańcy, „Slavia Orientalis” 2003, t. LII, nr 1, s. 27–34.

Kościołek A., Wybrane fragmenty korespondencji przyjaciółmi. ideowych poszukiwaniach Mikołaja Gogola, Toruń 2004.

Łużny R., Mikołaj Gogol. kręgu problemów etyki religii, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 1994, nr XIIIs. 83–94.

Mierieżkowskij D., Gogol. Tworczestwo, żizń religija [w:] D. Mierieżkowskij, Graduszczij cham, Moskwa 2004, s. 354–434.

Nabokov V., Nikołaj Gogol, tłum. L. Engelking, Warszawa 2012.

Rozanow W., Ciemne oblicze. Metafizyka chrześcijaństwa, tłum. H. Paprocki, Warszawa 2006.

Rozanow W.W., Legenda Wielkim Inkwizytorze F.M. Dostojewskiego, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2004.

Safranski R., Zło. Dramat wolności, tłum. I. Kania, Warszawa 1999.

Siniawski A., cieniu Gogola, tłum. H. Chłystowski, „Literatura na Świecie” 2012, nr 1–2 
(486–487), 
s. 313–361.

Sokołow B., Rasszifrowannyj GogolWij. Taras Bulba. Riewizor. Miertwyje duszi, Moskwa 2007.

Zieńkowskij W.N.W. Gogol, Pariż 1961.

Informacje

Informacje: Studia Religiologica, 2015, s. 155 - 170

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Life, death, and something else... Religious struggle in the works of Nikolai Gogol

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0002-8694-8702

Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Publikacja: 19.09.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Leszek Augustyn ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 4

Liczba pobrań: 2