FAQ

Studia Religiologica

Od Absolutu do historii, od historii do Absolutu

Data publikacji: 11.04.2014

Studia Religiologica, 2013, Tom 46, Numer 4, s. 335 - 337

https://doi.org/10.4467/20844077SR.13.026.2099

Autorzy

Leszek Augustyn
Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8694-8702 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Recenzja książki: Janusz Dobieszewski, Absolut i historia. W kręgu myśli rosyjskiej, TAiWPN Universitas, Kraków 2012, 342 strony

Bibliografia


Informacje

Informacje: Studia Religiologica, 2013, s. 335 - 337

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Od Absolutu do historii, od historii do Absolutu

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8694-8702

Leszek Augustyn
Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8694-8702 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Publikacja: 11.04.2014

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Leszek Augustyn (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1917

Liczba pobrań: 1036