FAQ

Studia Religiologica

The Typology of Imams in the West and Imams in Poland: Past and Present

Data publikacji: 30.07.2019

Studia Religiologica, 2019, Tom 52, Numer 1, s. 79 - 94

https://doi.org/10.4467/20844077SR.19.006.10788

Autorzy

Agata S. Nalborczyk
Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0002-1280-5338 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Researchers of Islam in the West have noticed that imams working since the 1950s in Western Europe or the United States assume far more responsibilities than their counterparts in traditional Muslim societies. Consequently, further research had to identify and specify the types of imams who perform their service in the West – their most complete typology is the one developed by Niels Valdemar Vinding. However, besides Finland where the Muslim Tatars have lived since the nineteenth century, the classification does not include imams from areas inhabited by the indigenous Muslims. 

This study is an attempt to check if the Polish-Lithuanian Tatars living in Poland who have had their imams for centuries would fit into Vinding’s typology and if this typology also would work in a diachronic perspective. Literature on the subject was the basis for the research into the situation of imams in the past. Interviews with representatives of particular Muslim organizations served as the basis for the research into the present-day situation.

Bibliografia

Aslan E., Erşan Akkılıç E., Kolb J., Imame und Integration, Berlin–New York 2015.

Borawski P., Asymilacja kulturowa Tatarów Wielkim Księstwie Litewskim, “Odrodzenie Reformacja Polsce” 1992, no. 26, pp. 163–191.

Borawski P., sytuacji wyznaniowej ludności tatarskiej Wielkim Księstwie Litewskim Polsce (XVI–XVIII w.), “Euhemer – Przegląd Religioznawczy” 1980, no. 118 (4), pp. 43–53.

Borawski P., Dubiński A., Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, tradycje, Warszawa 1986.

Ceylan R., Die Prediger des Islam. Imame – wer sind sie und was sie wirklich wollen, Freiburg 2010.

Ferreiro Galguera J., Islam and State in the EU: Church-State Relationships, Reality of Islam, Imams Training Centers, Frankfurt am Main 2011.

Fetzer J.S., Soper J.Ch., Muslims and the State in Britain, France, and Germany, Cambridge 2005.

Fröhlich A.-S., Priesterliche Aufgaben im sunnitischen Islam, Hamburg 1997.

Gilliat-Ray S., Ali M.M., Pattison S., Understanding Muslim Chaplaincy, Abingdon-on-Thames 2013.

Hashas M., de Ruiter J.J., Vinding N.V., Hajji Kh., Imams in Western Europe. Developments, Transformations, and Institutional Challenges, [in:] Imams in Western Europe. Developments, Transformations, and Institutional Challenges, M. Hashas, J.J. de Ruiter, N.V. Vinding (eds.), Amsterdam 2018, pp. 19–37.

Hussain D., Tuck H., Education and Training of Islamic Faith Leaders in Europe: Comparative Evaluation of Approaches in France and Germany, London 2010.

Imame und Frauen in Moscheen im Integrationsprozess. Gemeindepädagogische Perspektiven, M. Borchard, R. Ceylan (eds.), Osnabrück 2011.

Imams in Western Europe. Developments, Transformations, and Institutional Challenges, M. Has­has, J.J. de Ruiter, N.V. Vinding (eds.), Amsterdam 2018.

Islamic Organisations in Europe and the USA. Multidisciplinary Perspective, M. Kortmann, K. Rosenow-Williams (eds.), Basingstoke–New York 2013.

Islamische Theologie in Österreich. Institutionalisierung der Ausbildung von Imamen, SeelsorgerInnen, und TheologInnen, E. Aslan (ed.), Frankfurt am Main 2013.

Konopacki A., Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XIX w., Warszawa 2010.

Kryczyński L., Historia meczetów Łowczycach Nowogródku, “Przegląd Islamski” 1934,
no. 3–4, pp. 15–17.

Kryczyński S., Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, Gdańsk 2000 [1938].

Madelung W., Imāma, [in:] The Encyclopaedia of Islam. Second Edition, vol. 3, B. Lewis, V.L. Ménage, Ch. Pellat, J. Schacht (eds.), Leiden–London 1986, pp. 1163–1169.

Muslim Minority-State Relations: Violence, Integration, and Policy, R. Mason (ed.), Basingstoke 2016.

Nalborczyk A.S., Mosques in Poland. Past and Present, [in:] Muslims in Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, K. Górak-Sosnowska (ed.), Warsaw 2011, pp. 183–193.

Nalborczyk A.S., Muslim Minorities – Challenge for the European System of Relations between the State and Religion?, [in:] European Multiculturalism as Challenge – Policies, Successes and Failures, Wojciech Janicki (ed.), Lublin 2007, pp. 137–153.

Nalborczyk A.S., Poland, [in:] Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires. Legacy, Challenges and Change, E. Račius, A. Zhelyazkova (eds.), Leiden 2018, pp. 293–313.

Nalborczyk A.S., Polish Tatar Women as Official Leaders of Muslim Religious Communities and the Sources of Their Authority, “Comparative Islamic Studies” 2016 (publ. 2019), no. 12 (1–2), pp. 37–54.

Nalborczyk A.S., Borecki P., Relations between Islam and the State in Poland: The Legal Position of Polish Muslims, “Islam and Christian-Muslim Relations” 2011, no. 22 (3), pp. 343–359.

Nalborczyk A.S., Ryszewska M., Islamic Organizations in Poland: From Monopoly to Pluralism, [in:] Islamic Organizations in Europe and the USA. Multidisciplinary Perspective, M. Kortmann, K. Rosenow-Williams (eds.), Basingstoke–New York 2013, pp. 13–36.

Pedersen J., Masdjid, G. The Personnel of the Mosque, [in:] The Encyclopaedia of Islam. Second Edition, vol. 6, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs, Ch. Pellat (eds.), Leiden 1991, pp. 644–677.

Risāle-Tātār-Leh [1558], transl. A. Muchliński, [in:] Zdanie sprawy Tatarach litewskich przez jednego tych Tatarów złożone sułtanowi Sulejmanowi r. 1558j. tureckiego przełożył, objaśnił materiałami historycznymi uzupełnił A. Muchliński, “Teka Wileńska” 1858, no. 4, pp. 241–272 (1–137).

Smith, J.I., Islamic Leadership in America, [in:] Religious Leadership: Reference Handbook, Sh.H. Callahan (ed.), Thousand Oaks, CA, 2013, pp. 65–73.

Sobczak J., Położenie prawne ludności tatarskiej Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa–Poznań 1984.

The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe: Academic and Religious Freedom in the 21st Century, W. Drees, P.S. van Koningsveld (eds.), Leiden 2008.

The Training of Imams and Teachers for Islamic Education in Europe, E. Aslan, Z. Windisch (eds.), Frankfurt am Main 2012.

Thiele C., Imame in türkisch-sunnitischen Gemeinden in Deutschland. Ihre Rolle und Bedeutung – dargestellt anhand der Situation in Hamburg, Nordhausen 2010.

Tyszkiewicz J., Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989.

Tyszkiewicz J., Tatarzy Polsce Europie. Fragmenty dziejów, Pułtusk 2008.

Tyszkiewicz J., historii Tatarów polskich 1794–1944, Pułtusk 2002.

Vinding N.V., Towards Typology of Imams in the West, [in:] Imams in Western Europe. Developments, Transformations, and Institutional Challenges, M. Hashas, J.J. de Ruiter, N.V. Vinding (eds.), Amsterdam 2018, pp. 231–254.

Wróblewska U., Oświata Tatarów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012.

Zakrzewski A.B., asymilacji Tatarów Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., [in:] Tryumfy porażki. Studia dziejów kultury polskiej XVI–XVIII w., M. Bogucka (ed.), Warszawa 1989, pp. 76–96.

Zakrzewski A.B., Osadnictwo tatarskie Wielkim Księstwie Litewskim – aspekty wyznaniowe, “Acta Baltico-Slavica” 1989, no. 20, pp. 137–153.

Informacje

Informacje: Studia Religiologica, 2019, s. 79 - 94

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Typology of Imams in the West and Imams in Poland: Past and Present

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1280-5338

Agata S. Nalborczyk
Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0002-1280-5338 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski

Publikacja: 30.07.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Agata S. Nalborczyk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1659

Liczba pobrań: 1154