FAQ

Studia Religiologica

Tryptyk pogański

Data publikacji: 31.12.2021

Studia Religiologica, 2021, Tom 54, Numer 4, s. 371 - 381

https://doi.org/10.4467/20844077SR.21.023.17245

Autorzy

Jarosław Tomasiewicz
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska
https://orcid.org/0000-0001-9750-5256 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Recenzja: Słownik biograficzny uczestników ruchu zadrużnego w XX wieku, red. M. Dymek, T. Szczepański, „Trygław. Kwartalnik Metapolityczny”, Warszawa 2019, ss. 180.

Bibliografia

Benoist A. de, Totalitarianism: Athens or Jerusalem? [mps w posiadaniu autora].

Bouchet C., Neo-paganisme, Puiseaux 2001.

Dukes R., Seksualne Tajemnice Czarnych Magów Obnażone. Esej o magii, jej podstawach, rozwoju i miejscu we współczesnym życiu, Poznań 1992.

Gardell M., Gods of the Blood. The Pagan Revival and White Separatism, Durham–London 2003.

Grott B., Religia, cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka, Kraków 2003.

Hanff K.Z., Rewizja historii, Poznań 1995.

Huntington S.P, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

Koneczny F., O wielości cywilizacyj, Kraków 1935.

Koźniewski K., Kim był Jan Stachniuk? „Polityka” 1977, nr 48, s. 7.

Kropotkin P, Wielka Rewolucja Francuska 1789–1793, Kraków–Łódź 1948.

Majakowski W., Włodzimierz Iljicz Lenin, https://poezja.org/wz/Majakowski_W%C5%82adimir_
W%C5%82adimirowicz/6219/W%C5%82odzimierz_Iljicz_Lenin
[dostęp: 21.09.2020].

Marks K., Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, [w:] К. Marks, F. Engels, W. Lenin, O religii, Warszawa 1984, s. 44–48.

Misztal J., Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922–1939, Krzeszowice 2012.

„Ojczyzna” 1939–1945. Dokumenty – wspomnienia – publicystyka, Z. Mazur, A. Pietrowicz (red.), Poznań 2004.

Sinko T., Historyczna rola stoicyzmu, „Przegląd Powszechny” 1934, t. 204, s. 315–326.

Słownik biograficzny uczestników ruchu zadrużnego w XX wieku, M. Dymek, T. Szczepański (red.), Warszawa 2019.

Stachniuk J., Droga rewolucji kulturowej w Polsce, Wrocław 2006.

Stachniuk J., Heroiczna wspólnota narodu, Poznań 1935.

Stachniuk J., Kolektywizm a naród, Poznań 1933.

„Szary Wilk” 1992, nr 0.

Tomasiewicz J., Leben ist Kampf. Jan Stachniuk (1905–1963) und die Gruppe Zadruga, „Junges Forum“ 1990–1991, nr 3–4, s. 5–15.

Tomasiewicz J., Między pamięcią autentyczną i pamięcią fałszywą. Polityzacja subkultury i subkulturyzacja polityki na przykładzie subkultury skinheads, [w:] Popkulturowe formy pamięci, S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska (red.), Warszawa 2018, s. 33–62.

Tomasiewicz J., Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1921–1935), Katowice 2012.

Tomasiewicz J., Neopoganizm jako instrument metapolitycznej legitymizacji skrajnej prawicy, [w:] Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, B. Grott (red.), Kraków 2006, s. 350–359.

Tomasiewicz J., Religia, naród i państwo w neopogańskiej filozofii Jana Stachniuka, „Nomos” 1999, nr 24–25, s. 63–77.

Tomasiewicz J., Stare religie Nowej Ery. Główne nurty współczesnego neopoganizmu, „Nomos” 1994, nr 5–6, s. 89–103.

Tomasiewicz J., W kierunku nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933–1939). Narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści, Katowice 2019.

Toynbee A., Studium historii, Warszawa 2000.

Wacyk A., Protestantyzm [mps w posiadaniu autora].

Witkiewicz S.I., Pisma krytyczne i publicystyczne, opr. J. Degler, Warszawa 2015.

1 Polski Kongres Techników. Przewodnik, Warszawa 1938.

Informacje

Informacje: Studia Religiologica, 2021, s. 371 - 381

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Tryptyk pogański

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9750-5256

Jarosław Tomasiewicz
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska
https://orcid.org/0000-0001-9750-5256 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Polska

Publikacja: 31.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jarosław Tomasiewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 415

Liczba pobrań: 234