FAQ

Studia Religiologica

Miejsce krzyża w przestrzeni publicznej – analiza wybranych debat

Data publikacji: 17.06.2016

Studia Religiologica, 2016, Tom 49, Numer 1, s. 45 - 64

https://doi.org/10.4467/20844077SR.16.004.4904

Autorzy

,
Magdalena Kozub-Karkut
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9369-6876 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Dagmara Głuszek-Szafraniec
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice
https://orcid.org/0000-0002-9411-197X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The Place of the Cross in the Public Space – Analysis of Selected Public Debates

The aim of the article is to present the public discourse on the presence of a cross in the Polish parliament, which began after the parliamentary elections in 2011. At this time a group of the party Ruch Poparcia Palikota (RPP) submitted to the Marshal of the Sejm a request for its removal from the chamber. The article presents selected topics from the debate, focusing mainly on the arguments presented in the proposal and expertise of the Parliamentary Research Bureau and the arguments formulated in “Gazeta Wyborcza” newspaper, where they are presented as a continuation of the debate only initiated in the parliament, and then transferred to the media. Parliamentary debate took place only in one area – the political rivalry between the parties – while in the media appeared topics initiated by other institutions than the parties, i.e. educational institutions, public administration institutions and private individuals.

Bibliografia

Monografie:

Borecki P., Geneza modelu stosunków Państwo–Kościół w Konstytucji RP, Warszawa 2008.

Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie, tłum. E. Neyman, Kraków 2005.

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Warszawa 2010.

Dijk T.A. van, Dyskurs jako struktura i proces, tłum. G. Grochowski, Warszawa 2001.

Grotowska S., Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych, Kraków 1999.

Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa 2008.

Luckhmann Th., Niewidzialna religia. Problem religii w nowoczesnym społeczeństwie, tłum. L. Bluszcz, Kraków 2011.

Luhmann N., Realność mediów masowych, tłum. J. Barbacka, Wrocław 2009.

Majewski J., Religia, media, mitologia, Gdańsk 2010.

Szymańska A., Hess A., Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie medialnym, Kraków 2014.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Borowik I., Religia jako element tożsamości w warunkach transformacji w Europie Środkowo-
‑Wschodniej. Perspektywa socjologiczna
[w:] Państwo – społeczeństwo – religia, M. Mróz, T. Dębowski (red.), Toruń 2009, s. 17–35.

Casanova J., Religion Challenging the Myth of Secular Democracy [w:] Religion in the 21st Century: Challenges and Transformations, L. Christoffersen, H.R. Iversen, H. Petersen, M. Warburg (eds.), Farnham 2010, s. 19–36.

Casanova J., What is a Public Religion [w:] Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America, H. Heclo, W.F. McClay (eds.), London 2003, s. 111–139.

Drozdowski R., Demokratyczne społeczeństwo obywatelskie w Polsce w obecnych warunkach funkcjonowania państwa [w:] Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Między losem a wyborem, J. Baniak (red.), Poznań 2012, s. 23–35.

Makowski P., „Sfera publiczna” i detranscendentalizacja intersubiektywności. Uwagi na temat normatywności teorii społecznych [w:] O miejskiej sferze publicznej, P. Pluciński, M. Nowak (red.), Poznań 2011, s. 87–102.

Artykuły w czasopismach:

Dudek D., Stanisz P., Opinia w sprawie wniosku grupy Posłów na Sejm z dnia 9 listopada 2011 r. o usunięcie krzyża z sali posiedzeń Sejmu RP, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, nr 4 (32), s. 88–104.

Morawski M., Opinia w sprawie wniosku grupy posłów z dnia 9 listopada 2011 r. o wydanie zarządzenia nakazującego usunięcie krzyża łacińskiego, znajdującego się w sali posiedzeń Sejmu RP, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, nr 4 (32), s. 105–112.

Piechowiak M., Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5 (106), s. 37–68.

Piotrowski R., Opinia o wniosku dotyczącym „wydania zarządzenia nakazującego usunięcie krzyża łacińskiego znajdującego się w Sali posiedzeń Sejmu RP”, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, nr 4 (32), s. 55–77.

Somers M., Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and Political Culture in the Transition to Democracy, „American Sociological Review” 1993, t. 58, nr 5, s. 587–620.

Wieruszewski R., Opinia w sprawie wniosku Klubu Poselskiego „Ruch Palikota” o wydanie zarządzenia nakazującego usunięcie krzyża łacińskiego, znajdującego się w Sali posiedzeń Sejmu RP, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2011, nr 4 (32), s. 78–87.

Teksty z internetu:

Godlewska I., Krzyż w Urzędzie Miasta? „Ten symbol rani moje uczucia”. Co zrobi prezydent?, „Gazeta Wyborcza”, wydanie lokalne – Trójmiasto, 4.06.2014, http://m.trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/55,106540,16086619,,,,16086626.html [dostęp: 10.04.2015].

Kondzińska A., Pezda A., Prof. Kudrycka: Krzyż w Sejmie łatwiej powiesić, niż zdjąć, „Gazeta Wyborcza”, 2.03.2013, http://wyborcza.pl/1,76842,13490252,Prof__Kudrycka__Krzyz_w_Sejmie_latwiej_powiesic__niz.html [dostęp: 10.04.2015].

Krzyż, a właściwie jego potajemne zawieszenie w ratuszu, podzielił internautów, „Gazeta Wyborcza”, wydanie lokalne – Opole, 29.03.2013, http://wyborcza.pl/1,95892,13653083,Krzyz__a_wlasciwie_jego_potajemne_zawieszenie_w_ratuszu_.html [dostęp: 10.04.2015].

Lasek M., Czy buddyjska mandala może wisieć obok krzyża w szkole?, „Gazeta Wyborcza”, 17.02.2014, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,15470391,Czy_buddyjska_mandala_moze_wisiec_obok_krzyza_w_szkole_.html [dostęp: 10.04.2015].

Łabutin B., Powiesili cichaczem krzyż na uniwersytecie. Nikt się nie przyznaje, „Gazeta Wyborcza”, 18.12.2013, http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,15153787,Powiesili_cichaczem_krzyz_na_uniwersytecie__Nikt_sie.html [dostęp: 10.04.2015].

PiS upomina się znowu o krzyż. I to w herbie, „Gazeta Wyborcza”, wydanie lokalne – Bydgoszcz, 20.11.2013, http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/51,48722,14979356.html [dostęp: 10.04.2015].

Pochrzęst-Motyczyńska A., Krzyż nad chorym, „Gazeta Wyborcza”, 16.08.2011, http://wyborcza.pl/1,76842,10118864,Krzyz_nad_chorym.html [dostęp: 10.04.2015].

Pytania o krzyż w Sejmie, „Gazeta Wyborcza”, 20.11.2011, http://wyborcza.pl/1,76842,1068
4160,Pytania_o_krzyz_w_Sejmie.html [dostęp: 10.04.2015].

Sawicki K., Instytucje publiczne potrzebują i godła, i krzyża, które się dopełniają, „Gazeta Wyborcza”, 29.11.2012, http://wyborcza.pl/1,75968,12943021,Instytucje_publiczne_potrzebuja_i_godla_i_krzyza_.html [dostęp: 10.04.2015].

Siedlecka E.,Krzyż do dyskusji, „Gazeta Wyborcza”, 14.10.2011, http://wyborcza.pl/1,76842,10468373,Krzyz_do_dyskusji.html [dostęp: 10.04.2015].

Spór o krzyż. Jeśli wisi na budynku publicznym, uzurpuje władzę świecką, „Gazeta Wyborcza”, 30.11.2012, http://wyborcza.pl/1,95892,12958788,Spor_o_krzyz__Jesli_wisi_na_budynku_publicznym__uzurpuje.html [dostęp: 10.04.2015].

Steinhagen D., Nagłe wieszanie krzyża, „Gazeta Wyborcza”, 26.10.2011, http://wyborcza.pl/1,76842,10536235,Nagle_wieszanie_krzyza.html [dostęp: 10.04.2015].

Szewczyk Ł. Sprzedaż dzienników: Liderem Fakt. Największe spadki Gazeta Polska Codziennie i Przeglądu Sportowego, portal Media2.pl, http://media2.pl/badania/120615-Sprzedaz-dziennikow-Liderem-Fakt.-Najwieksze-spadki-Gazety-Polska-Codziennie-i-Przegladu-Sportowego.html[dostęp: 12.04.2015].

Tusk D., Exposé z 18 listopada 2011 r., https://www.premier.gov.pl/files/pliki/20111118_expose.pdf [dostęp: 12.04.2015].

Wiśniewska K., Krzyż + szkoła = problem, „Gazeta Wyborcza”, 15.10.2012, http://wyborcza.pl/1,76842,12668608,Krzyz___szkola___problem.html [dostęp: 10.04.2015].

Wiśniewska K.M., Koniec śledztwa ws zdejmowania krzyży na komendzie, „Gazeta Wyborcza”, 16.06.2014, http://wyborcza.pl/1,75248,16164027,Koniec_sledztwa_ws_zdejmowania_krzyzy
_na_komendzie.html?order=najstarsze [dostęp: 10.04.2015].

Wniosek poselski o wydanie zarządzenia nakazującego usunięcie krzyża łacińskiego, znajdującego się w Sali posiedzeń Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej[w:] Znak krzyża w Sali posiedzeń Sejmu RP, tak czy nie?, Cz. Janik (red.), Warszawa 2012, http://laickie.pl/wp-content/uploads/2012/03/ZNAK-KRZY%C5%BBA-W-SALI-POSIEDZE%C5%83-SEJMU-RP-Tak-czy-Nie.pdf [dostęp: 12.04.2015].

Wróblewski B., Sam krzyż nikogo nie nawraca, „Gazeta Wyborcza”, 15.01.2013, http://wyborcza.pl/1,76842,13200675,Sam_krzyz_nikogo_nie_nawraca.html [dostęp: 10.04.2015].

Informacje

Informacje: Studia Religiologica, 2016, s. 45 - 64

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Place of the Cross in the Public Space – Analysis of Selected Public Debates

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9369-6876

Magdalena Kozub-Karkut
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9369-6876 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

https://orcid.org/0000-0002-9411-197X

Dagmara Głuszek-Szafraniec
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice
https://orcid.org/0000-0002-9411-197X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice

Publikacja: 17.06.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Magdalena Kozub-Karkut (Autor) - 50%
Dagmara Głuszek-Szafraniec (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2260

Liczba pobrań: 1123