FAQ

Santander Art and Culture Law Review

Santander Art and Culture Law Review

Opis

„Santander Art and Culture Law Review” (SAACLR) to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO (UNESCO Chair on Cultural Property Law) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. SAACLR jest publikowane od 2015 r. jako półrocznik w ramach grantu indywidualnego programu Santander Universidades, prowadzonego przez Grupę Santander.

Misją SAACLR jest przyczynianie się do rozwoju krytycznych badań dotyczących roli teorii i praktyki prawa w odniesieniu do kultury, różnorodności kulturowej oraz dziedzictwa kultury. Celem czasopisma jest również propagowanie społecznego zaangażowania i świadomego zarządzania dziedzictwem kultury na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i międzynarodowym.

ISSN: 2391-7997

eISSN: 2450-050X

Punkty MNiSW: 100

UIC ID: 200052

DOI: 10.4467/2450050XSNR

Redakcja

Redaktor naczelny:

Alicja Jagielska-Burduk,

Anna Koziczak

Zastępca redaktora naczelnego:

Wojciech Szafrański,

Andrzej Jakubowski

Redaktorzy tematyczni:

dr hab. Katarzyna Zalasińska,

prof. Derek Fincham,

dr Alessandro Chechi,

prof. Ivana Kunda,

prof. nadzw. Piotr Stec

Redaktorzy językowi:

mgr Elżbieta Turzyńska,

Claudia S. Quiñones Vilá

Afiliacja

Uniwersytet Opolski

Wskaźniki bibliometryczne

Statystki, wskaźniki

CiteScore

2022

CiteScore (CS) of an academic journal is a measure reflecting the yearly average number of citations to recent articles published in that journal. It is produced by Ebsco, based on the citations recorded in the Scopus database. Absolute rankings and percentile ranks are also reported for each journal in a given subject area.

__T_STATS 0.4
SCImago Journal Rank (SJR)

2022

The SCImago Journal Rank (SJR) indicator is a measure of the prestige of scholarly journals that accounts for both the number of citations received by a journal and the prestige of the journals where the citations come from.

__T_STATS 0.201
Index Copernicus Value (ICV)

2022

The ICI Journals Master List database includes journals that have undergone a multi-dimensional parametric evaluation process. The basic condition for indexation is that Editors adhere to the principle of transparency of activities and confirm the provision of reliable editorial services. Journals that meet the applicable indexation criteria receive the ICV (Index Copernicus Value) index, valid for 1 year, which reflects the level of the journal's development and its impact on the world of science.

__T_STATS 121.12

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

2/2023 (9)

Data wydania: 27.09.2023

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” 2022-2024.

Projekt okładki: Morski Studio Graficzne Sp. z o.o.

Zawartość numeru

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 9 - 14

Czytaj więcej Następne

Joacine Katar Moreira

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 29 - 36

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.23.021.18641
Czytaj więcej Następne

Vissarion Giannoulis, Galatea Kapellakou

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 117 - 142

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.23.025.18645
Czytaj więcej Następne

Gábor János Dudás, András György Kovács, Márton Schultz

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 215 - 242

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.23.029.18649
Czytaj więcej Następne

New Books

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 349 - 364

Czytaj więcej Następne