FAQ

Santander Art and Culture Law Review

Rada naukowa

Członkowie Rady Naukowej:

prof. Luis Javier Capote Pérez

Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas Área de Derecho Civil Universidad de La Laguna

prof. dr hab. Wojciech Wiktor Kowalski

Uniwersytet Śląski w Katowicach ( Polska)

Orcid https://orcid.org/0000-0001-6532-9796
PhD Lucas Lixinski

The University of New South Wales, Sydney NSW 2052 Australia

dr hab. Piotr Majewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( Polska)

Orcid https://orcid.org/0000-0002-0951-2825
mgr Robert Pasieczny

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Warszawski ( Polska)

prof. Aleksij Suchyi

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki ( Ukraina)

prof. Budislav Vukas Jr

University of Rijeka ( Chorwacja)

Orcid https://orcid.org/0000-0003-0976-9169
Charlotte Woodhead

Warwick Law School, University of Warwick ( Wielka Brytania)

dr hab. Kamil Zeidler

Uniwersytet Gdański ( Polska)

Orcid https://orcid.org/0000-0002-8396-3608