FAQ

Santander Art and Culture Law Review

Zespół redakcyjny

Prezydium Komitetu Redakcyjnego

dr hab.  Alicja Jagielska-Burduk - Uniwersytet Opolski

prof. nadzw. dr hab. Anna Koziczak - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

dr hab. Wojciech Szafrański - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Andrzej Jakubowski - Polska Akademia Nauk

Redaktorzy tematyczni

Prawo publiczne
dr hab. Katarzyna Zalasińska - Uniwersytet Warszawski

Prawo prywatne międzynarodowe
prof. Derek Fincham - Houston College of Law, Stany Zjednoczone Ameryki

Rozwiązywanie sporów międzynarodowych
dr Alessandro Chechi - Uniwersytet Genewski, Szwajcaria

Prawo własności intelektualnej i Internetu
prof. Ivana Kunda - Uniwersytet w Rijece, Chorwacja

Prawo europejskie, komparatystyka prawnicza
prof. nadzw. Piotr Stec - Uniwersytet Opolski


Język polski
mgr Elżbieta Turzyńska

Język angielski
Claudia S. Quiñones Vilá