FAQ

Santander Art and Culture Law Review

2023 Następne

Data wydania: 27.09.2023

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” 2022-2024.

Projekt okładki: Morski Studio Graficzne Sp. z o.o.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak

Zawartość numeru

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 9 - 14

Czytaj więcej Następne

Joacine Katar Moreira

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 29 - 36

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.23.021.18641
Czytaj więcej Następne

Vissarion Giannoulis, Galatea Kapellakou

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 117 - 142

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.23.025.18645
Czytaj więcej Następne

Gábor János Dudás, András György Kovács, Márton Schultz

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 215 - 242

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.23.029.18649
Czytaj więcej Następne

New Books

Santander Art and Culture Law Review, 2/2023 (9), 2023, s. 349 - 364

Czytaj więcej Następne