FAQ

Santander Art and Culture Law Review

Prawa autorskie, udostępnianie, archiwizacja

Licencja

Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.

Począwszy od 2022 roku artykuły zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Więcej szczegółów o licencji CC BY 4.0: podsumowanie licencjitreść licencji.

 

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie w latach 2017-2021 objęte są licencją  Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

 

Z pozostałych zamieszczonych w niniejszym czasopiśmie utworów można korzystać w ramach dozwolonego użytku zgodnie z art. 23-35 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Copyright

Od 2022 roku czasopismo umożliwia Autorom zachowanie praw autorskich do swoich prac bez ograniczeń. Autorzy udzielają Wydawcy niewyłącznej nieograniczonej licencji do korzystania z Utworu na wielokrotne wydanie i dystrybucję.

Polityka archiwizowania

Wszystkie teksty pochodzące z czasopisma są publikowane w wersji elektronicznej. Dążymy do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych.

Czasopismo jest archiwizowane cyfrowo w bibliotece cyfrowej  Biblioteki Narodowej POLONA  oraz w serwisie Academica.

Polityka samoarchiwizowania

Samoarchiwizacja artykułów wydanych od 2022 roku:
Obecnie artykuły publikowane w czasopiśmie "Santander Art and Culture Law Review" ukazują się na licencji Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Od 2022 roku Autorzy mogą dokonywać samoarchiwizacji wersji wydawniczej tekstu (ostateczna, opublikowana wersja tekstu, nazywana również jako: published version, final published version) oraz/lub postprintów (zrecenzowanej naukowo ostatecznej wersji elektronicznej publikacji zaakceptowanej przez Wydawnictwo do opublikowania). 

Artykuły wydane przed rokiem 2017:
W celu dokonania samoarchiwizacji swojego artykułu wydanego przed rokiem 2017 należy najpierw skierować swoje zapytanie o zgodę Wydawcy na samoarchiwizację (na adres saaclreditors@gmail.com.)

Artykuły z lat 2017-2021:
Publikacje naukowe wydane w latach 2017-2021 zamieszczone w czasopiśmie "Santander Art and Culture Law Review" objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0), co oznacza, że Utwory można kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie na warunkach uznania autorstwa, użycia niekomercyjnego, bez utworów zależnych. 

Polityka archiwizacji danych badawczych

Redakcja wspiera politykę otwartego dostępu.

Zachęcamy Autorów do archiwizacji danych badawczych w otwartych repozytoriach danych badawczych oraz poprawnego cytowania w swoich publikacjach danych badawczych, w szczególności załączenia numeru DOI lub innego identyfikatora danych badawczych.

Informacje o polityce dotyczącej danych badawczych

Czym są dane badawcze?
Dane badawcze – dane zbierane, przetwarzane, pozyskane lub wytwarzane w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych, cyfrowe i nie cyfrowe.

Redakcja czasopisma wspiera politykę otwartego dostępu.

Zachęcamy Autorów do archiwizacji danych badawczych w otwartych repozytoriach danych badawczych:

Należy pamiętać, że dane badawcze powinny spełniać zasady FAIR: 1. Findable - łatwo wyszukiwalne; 2. Accessible - dostępne dla każdej zainteresowanej osoby; 3. Interoperable - interoperacyjne, możliwe do łączenia z innymi danymi; 4.Reusable - wielokrotnego użytku.


Katalogi danych badawczych:


Katalogi otwartych repozytoriów danych badawczych: