FAQ

Santander Art and Culture Law Review

2023 Następne

Data wydania: 27.09.2023

Opis

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” 2022-2024.

Projekt okładki: Morski Studio Graficzne Sp. z o.o.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Anna Koziczak, Alicja Jagielska-Burduk

Redakcja zeszytu dr Alicja Jagielska-Burduk, dr hab. Anna Gerecka-Żołyńska, prof. UAM

Zawartość numeru

Anastasiia Cherednychenko

Santander Art and Culture Law Review, 1/2023 (9), 2023, s. 131 - 134

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.23.009.18121
Czytaj więcej Następne

ZAGROŻENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA ŚWIECIE

Olgierd Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review, 1/2023 (9), 2023, s. 247 - 264

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.23.015.18127
Czytaj więcej Następne

Informacje

Alicja Jagielska-Burduk, Małgorzata Herbich

Santander Art and Culture Law Review, 1/2023 (9), 2023, s. 265 - 277

https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.23.016.18128
Czytaj więcej Następne

Aleksandra Fudalej

Santander Art and Culture Law Review, 1/2023 (9), 2023, s. 278 - 280

Czytaj więcej Następne

Oliwia Gontarz

Santander Art and Culture Law Review, 1/2023 (9), 2023, s. 281 - 283

Czytaj więcej Następne

Projekty

Rafał Stankiewicz

Santander Art and Culture Law Review, 1/2023 (9), 2023, s. 284 - 286

Czytaj więcej Następne