FAQ

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Kultura Słowian

Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

opis

 „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, publikujące studia z dziedziny kultury i literatur narodów słowiańskich. Dyscyplinami wiodącymi są w nim zatem literaturoznawstwo i  nauki o kulturze i religii. Do dyscyplin pozostałych, reprezentowanych przez czasopismo należą: historia, językoznawstwo, nauki teologiczne, filozofia.  nauki o sztuce, politologia, a także archeologia.

Wersją pierwotną „Kultury Słowian” jest wersja drukowana. Czasopismo posiada również swoją wersję elektroniczną.  

"Kultura Słowian" ukazuje się raz do roku w okresie między 1 grudnia a 31 stycznia. Każdy numer ma charakter tematyczny. Możliwe są również numery specjalne.

Numery

przejdź do numeru Następne

Tom XIX

Data wydania: 2023

Zawartość numeru

Hanna Kowalska-Stus

Kultura Słowian, Tom XIX, 2023, s. 5 - 6

Czytaj więcej Następne

Hanna Kowalska-Stus

Kultura Słowian, Tom XIX, 2023, s. 7 - 8

Czytaj więcej Następne
Przejdź do tego numeru

Indeksacja czasopisma

Indeksacja w katalogach, wyszukiwarkach, bibliografiach

Indeksacja w bazach danych