FAQ

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Języków słowiańskich przygody z tożsamością narodową i nie tylko

Data publikacji: 30.08.2016

Kultura Słowian, 2015, Tom XI , s. 123 - 138

https://doi.org/10.4467/25439561KSR.15.009.6449

Autorzy

Barbara Oczkowa
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W zależności od przydanych mu atrybutów, status języka można określać jako: etniczny, narodowy, państwowy, literacki lub standardowy, regionalny… Określony status i pełnienie wiążących się z nim funkcji gwarantują istnienie danego języka, czego przykładem może być martwy język połabski, ale i zagrożony byt kilku współczesnych języków słowiańskich (np. łużyckich czy białoruskiego), które to zagadnienia będą omówione w dalszej części opracowania. W pierwszej kolejności poświęcimy uwagę narodowotwórczej funkcji języka i jego wpływie na kształtowanie się świadomości narodowej

Bibliografia


Informacje

Informacje: Kultura Słowian, 2015, s. 123 - 138

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Języków słowiańskich przygody z tożsamością narodową i nie tylko

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 30.08.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Barbara Oczkowa (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 23

Liczba pobrań: 32