FAQ

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Przyszłość niemożliwa. Zapominanie i formy zapomnienia w „Schronie przeciwczasowym” Georgiego Gospodinowa

Data publikacji: 09.11.2022

Kultura Słowian, 2022, Tom XVIII, s. 251 - 260

https://doi.org/10.4467/25439561KSR.22.019.16371

Autorzy

Magdalena Pytlak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-0303-7162 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Utrata pamięci stanowi swoistą oś najnowszej powieści bułgarskiego pisarza Georgiego Gospodinowa. W artykule podjęta zostaje próba prześledzenia form zapomnienia oraz procesu zapominania pojawiających się w Schronie przeciwczasowym. Punktem odniesienia dla rozważań jest stosunek bohaterów do czasu oraz historii. Jednocześnie studium stanowi próbę odczytania implikowanych form niepamięci, które na pozór łączą się z procesem przeciwnym – pamiętaniem.


Impossible Future. Forms of Forgetting and Oblivion in “Time Shelter” by Goergi Gospodinov

Losing memory is a kind of axis of the latest novel by a Bulgarian writer Georgi Gospodinov. The article attempts to trace the forms of oblivion and forgetting process that appear in Time Shelter. The point of reference for the considerations is the characters’ attitude to time and history. At the same time, the study is an attempt to read the implied forms of oblivion which seem to be connected with the opposite process – remembering.

Keywords: forgetting, oblivion, past, modern Bulgarian novel, Georgi Gospodinov

Bibliografia

Augé M., Formy zapomnienia, tłum. A. Turczyn, Kraków, Universitas, 2009, 92 ss.
Freud Z., Przypominanie, powtarzanie i przepracowanie, tłum. A. Czownicka, [w:] K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, ss. 266-272.
Gospodinow G., Schron przeciwczasowy, tłum. M. Pytlak, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2022, 344 ss.
Hirszowicz M., Neyman M., Społeczne ramy niepamięci, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 3-4, ss. 23-48.
Lewicka M., Psychologia miejsca, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012, 637 ss.
Oexle O.G., Pamięć i zapomnienie, tłum. G. Stryszowska, „Borussia” 2005, nr 37, ss. 9-20.
Ricoeur P., Większość była gapiami, [w:] Rewanż pamięci, red. J. Żakowski, Warszawa, Wydawnictwo Sic!, 2002, ss. 45-58.
Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. J. Margański, Kraków, Universitas, 2006, 689 ss.
Аз живях социализма: 171 лични истории, red. Г. Господинов, Д. Иванова, „Жанет 45”, 2006, 327 ss.
Инвентарна книга на социализма, red. Г. Господинов, Я. Генова, София, Прозорец, 2006, 160 ss.

Informacje

Informacje: Kultura Słowian, 2022, s. 251 - 260

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Impossible Future. Forms of Forgetting and Oblivion in “Time Shelter” by Goergi Gospodinov

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0303-7162

Magdalena Pytlak
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-0303-7162 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 09.11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena Pytlak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 475

Liczba pobrań: 372