FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Opis

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Redakcja przyjmuje także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a więc w szczególności dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG to czasopismo, na łamach którego prezentowane są następujące tematy:

 • przestrzenne aspekty funkcjonowania różnych gałęzi transportu,
 • rozwój zrównoważonej mobilności,
 • powiązania transportu ze stanem środowiska,
 • efektywność energetyczna transportu,
 • rola transportu i mobilności w integracji przestrzennej obszarów zurbanizowanych,
 • powiązania gałęzi transportu, w tym węzły komunikacyjne,
 • wpływ polityki transportowej na funkcjonowanie miast i regionów,
 • geograficzny wymiar organizacji, funkcjonowania i struktury publicznych i prywatnych przewoźników transportowych,
 • rozwój infrastruktury transportowej,
 • dyfuzja innowacji technologicznych w transporcie i komunikacji,
 • geograficzny wymiar nowoczesnych technologii komunikacyjnych,
 • rozwój metodologiczny badań transportowych,
 • metody przestrzenne i ilościowe w analizach transportowych (w tym GIS, Big data),
 • relacje pomiędzy transportem a turystyką.

ISSN: 1426-5915

eISSN: 2543-859X

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 490933

DOI: 10.4467/2543859XPKG

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr Marcin Połom

Zastępca redaktora naczelnego:

dr Jakub Taczanowski

Sekretarz redakcji:

dr Michał Kowalski,

mgr Krystian Puzdrakiewicz

Redaktorzy tematyczni:

Marcel Horňák,

Karol Kowalczyk,

Vilmos Oszter,

Mateusz Smolarski,

Szymon Wiśniewski

Redaktor działu recenzje i kronika:

Ariel Ciechański

Redaktor statystyczny:

Mikołaj Bartłomiejczyk

Redaktorzy językowi:

Renata Anisiewicz,

Krzysztof Pniewski,

Sławomir Goliszek

Afiliacja

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

26 (1)

Data wydania: 2023

Zawartość numeru

Jakub Taczanowski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 26 (1), 2023, s. 5 - 8

Czytaj więcej Następne

Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Jakub Taczanowski, Adam R. Parol, Krzysztof Gwosdz, Robert Guzik, Jakub Łodziński

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 26 (1), 2023, s. 22 - 39

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.23.002.17399
Czytaj więcej Następne