FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Fundusze europejskie jako czynnik rozwoju miejskiego transport szynowego w Polsce

Data publikacji: 29.09.2016

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, 19 (1), s. 9 - 20

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.16.001.6299

Autorzy

,
Arkadiusz Kołoś
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-3606-7122 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Jakub Taczanowski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0001-9421-5982 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o skutki wykorzystania funduszy unijnych przez miejski transport szynowy w Polsce, to jest tramwaje, metro i kolej aglomeracyjną w okresie 2007-13. W tym czasie zrealizowano ponad 3000 projektów transportowych o łącznej sumie 187,5 mld zł, z czego na kolej przypadło 21%, a na transport miejski prawie 12%. Pod względem wartości alokowanych na komunikację publiczną środków niekwestionowanym liderem jest Warszawa, co zawdzięcza budowie II linii metra, lecz również zakrojonym na bardzo szeroką skalę programom rozbudowy i modernizacji systemu tramwajowego. Stolica wyróżnia się także najwyższą wartością projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pozostałe ośrodki, które można uznać za liderów zmian, to Trójmiasto, w którym zrealizowano największą inwestycję kolejową ostatniego ćwierćwiecza w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz Olsztyn, który jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydował się na reaktywację komunikacji tramwajowej. Z szansy, jaką stwarzają środki UE, skorzystały jednak wszystkie, oprócz Gorzowa Wielkopolskiego, ośrodki w Polsce posiadające systemy miejskiej komunikacji szynowej. Należy mieć nadzieję, że, podjęte znaczące działania inwestycyjne pomogą zachować, a być może nawet zwiększyć znaczenie transportu publicznego w polskich miastach

Bibliografia

Beister M., Górny J., Połom M., 2015, Rozwój infrastruktury tramwajowej w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej, Technika Transportu Szynowego, 7-8, 24–40.

Bul R., Resiński T., 2014, Wpływ funduszy europejskich na funkcjonowanie i rozwój kolei regionalnych w centralnej części województwa wielkopolskiego w latach 2006-2014, Transport Miejski i Regionalny, 6, 32–40.

De Stasio C., Fiorello D., Fermi F., Martino A., Hitchcock G., Kollamthodi S., 2016, On-line tool for the assessment of sustainable urban transport policies, Transportation Research Procedia, 14, 3189–3198. (DOI: 10.1016/j.trpro. 2016.05.260)

Dyr T., 2006, Wsparcie rozwoju transportu publicznego z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Transport Miejski i Regionalny, 9, 2–9.

Dyr T., Kozubek P.R., 2011, Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom.

Dyr T., 2013a, Wsparcie rozwoju komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej, Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 7-8, 10–18.

Dyr T., 2013b, Wsparcie rozwoju trakcji elektrycznej w komunikacji miejskiej z funduszy Unii Europejskiej, cz. 1, Technika Transportu Szynowego, 7-8, 64–67.

Goliszek S., 2014a, Poprawa dostępności miejskim transportem zbiorowym w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014–2020, Transport Miejski i Regionalny, 5, 30–36.

Goliszek S., 2014b, Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020, Transport Miejski i Regionalny, 9, 15–21.

Goliszek S., Rogalski M., 2014, Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem zbiorowym w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinasowanych ze środków UE 2014-2020, Transport Miejski i Regionalny, 7, 23–30.

Gudmundsson H., Sørensen C. S., 2013, Some use-Little influence? On the roles of indicators in European sustainable transport policy, Ecological Indicators, 35, 43–51. (DOI:10.1016/j.ecolind.2012.08.015)

Hájek O., Novosak J., 2010, Transport and Cohesion policy in the Czech republic in the period 2007-2013, Perner´s Contacts, 5, 2, 29–41.

Kołoś A., 2007a, Wpływ funduszy unijnych na rozwój miejskiego transportu w Polsce – w aglomeracjach do 500 tys. mieszkańców [w:] J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, XIII, Warszawa – Rzeszów, 253–268.

Kołoś A., 2007b, Wpływ funduszy unijnych na rozwój miejskiego transportu szynowego w Polsce – w aglomeracjach powyżej 500 tys. mieszkańców [w:] J. Kitowski (red.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, XIV, Warszawa-Rzeszów, 179–192.

Lokšová Z., 2007, Rozvoj cestnej a železničnej dopravy v Slovenskej republike v súvislosti so vstupom do EÚ, Železničná doprava a logistika, 1, 15–20.

Majchrzak J., 2007, Fundusze UE w równoważeniu infrastruktury transportu miejskiego w Polsce 2004-2006, Problemy Rozwoju Miast, 1-2, 102–118.

Paradowska M., 2011, Rozwój zrównoważonych systemów transportowych polskich miast i aglomeracji w procesie integracji z Unią Europejską – przykład aglomeracji wrocławskiej, Studia i Monografie, 457, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole.

Piekutowska A., 2014, Fundusze unijne jako źródło finansowania infrastruktury transportowej, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 12, 3/2, 93–109.

Połom M., 2015, European Union Funds as a Growth Stimulant of Electromobility on the Example of Electric Public Transport in Poland, Barometr Regionalny, Analizy i Prognozy, 3, 89–96.

Ponti M., Boitani A., Ramella F., 2013, The European transport policy: Its main issues, Case Studies on Transport Policy, 1, 53–62. (DOI:10.1016/j.cstp.2013.07.002)

Seidenglanz D., 2006, Železnice v Evropě a evropská dopravní politika, Brno: Masarykova univerzita.

Serwis Ministerstwa Rozwoju poświęcony Funduszom Europejskim, http://www.mapadotacji.gov.pl. [30.03.2016]

Tomanek R., 2014, Rola zintegrowanych inwestycji terytorialnych w równoważeniu transportu na obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej, Logistyka, 2, 354–360.

Zalewska A., 2016, Wpływ środków Unii Europejskiej na rozwój transportu zbiorowego w Lublinie, Transport Miejski i Regionalny, 4, 11-18.
 

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2016, s. 9 - 20

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

European Union funds as a factor in the development of urban rail transport in Poland

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-3606-7122

Arkadiusz Kołoś
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-3606-7122 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

https://orcid.org/0000-0001-9421-5982

Jakub Taczanowski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0001-9421-5982 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Publikacja: 29.09.2016

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Arkadiusz Kołoś (Autor) - 50%
Jakub Taczanowski (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1623

Liczba pobrań: 1522