FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

2016 Następne

Data wydania: 28.09.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny dr hab. Jan A. Wendt

Sekretarz redakcji dr Marcin Połom

Zawartość numeru

Marcin Połom, Jan A. Wendt

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (1), 2016, s. 5 - 6

Czytaj więcej Następne

Szymon Wiśniewski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (1), 2016, s. 7 - 8

Czytaj więcej Następne