FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

2019 Następne

Data wydania: 30.12.2019

Opis

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marcin Połom Orcid

Zawartość numeru

Karol Kowalczyk, Szymon Wiśniewski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22 (4), 2019, s. 5 - 7

Czytaj więcej Następne

Michał Beim, Angelika Błażeczek, Agnieszka Dąbrowska, Paulina Dębiak, Anna Olczyk

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22 (4), 2019, s. 95 - 118

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.19.021.11542
Czytaj więcej Następne

RECENZJE

Ariel Ciechański

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22 (4), 2019, s. 119 - 120

Czytaj więcej Następne