FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

2016 Następne

Data wydania: 28.12.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny dr hab. Jan A. Wendt

Sekretarz redakcji dr Marcin Połom

Zawartość numeru

Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 19 (4), 2016, s. 5 - 6

Czytaj więcej Następne