FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

2019 Następne

Data wydania: 28.03.2019

Opis

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marcin Połom Orcid

Zawartość numeru

Wojciech Jurkowski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22 (1), 2019, s. 5 - 6

Czytaj więcej Następne

Nicolay Shpika, Mykhailo Smyrnyi, Vitalii Herasymenko, Valentina Pryanicka

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22 (1), 2019, s. 44 - 51

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.19.005.10925
Czytaj więcej Następne