FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

2020 Następne

Data wydania: 14.06.2020

Opis

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marcin Połom Orcid

Zawartość numeru

Marcin Połom, Tomasz Wiskulski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23 (2) Numer specjalny, 2020, s. 5 - 6

Czytaj więcej Następne

Tomasz Wiskulski

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23 (2) Numer specjalny, 2020, s. 35 - 39

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.20.005.12103
Czytaj więcej Następne

Jakub Taczanowski, Arkadiusz Kołoś

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23 (2) Numer specjalny, 2020, s. 40 - 45

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.20.006.12104
Czytaj więcej Następne

Maciej Tarkowski, Krystian Puzdrakiewicz, Joanna Jaczewska, Marcin Połom

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23 (2) Numer specjalny, 2020, s. 46 - 55

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.20.007.12105
Czytaj więcej Następne