FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

The influence of COVID-19 on international and long-distance passenger rail transport. The cases of Italy and Poland – the first observations

Data publikacji: 15.06.2020

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, 23 (2) Numer specjalny, s. 14 - 19

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.20.002.12100

Autorzy

Jakub Taczanowski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0001-9421-5982 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The objective of the article is to present the influence of COVID-19 on international and long distance passenger rail transport in Italy and Poland. Despite differences in the development of the pandemic the decision to put limits on long-distance rail services was taken in both countries at the very same time. On 23 March 2020 the last large-scale cancellations so far were introduced both in Italy and Poland. The entire rail transport in the two countries has been stopped to a very large extent. The only remaining international trains in Italy and Poland are cross-border regional trains operated by some railway companies from the neighbouring countries – France and Switzerland in the case of Italy and Germany in the case of Poland. As far as long-distance rail traffic is concerned, in Italy over 90% of all trains of this kind have been cancelled whereas in Poland the figure is 43%. A similar characteristic is the fact that almost all prestigious high speed trains have been cancelled. This is probably connected with the fact that their main target are business trips which in the time of pandemic have come almost to a complete stop.

Bibliografia

Covid-19: ÖBB cancella il Nightjet Vienna – Venezia – Milano, 8.03.2020, www.ferrovie.it, 2020 [11.04.2020]

Coronavirus, Thello sospende i collegamenti da e per l’Italia, 9.03.2020, www.ferrovie.it, 2020 [11.04.2020]

Covid-19: DB-ÖBB sospende tutti i treni EuroCity tra l’Austria e l’Italia, 11.03.2020, www.ferrovie.it, 2020 [11.04.2020]

Coronavirus: le rimodulazioni a Frecce e Intercity di Trenitalia, 13.03.2020, www.ferrovie.it, [11.04.2020]

Covid-19: stop a tutti gli Intercity notturni di Trenitalia, 14.03.2020, www.ferrovie.it, [11.04.2020]

Coronavirus, un mese di raccomandazioni e restrizioni: la timeline, 20.03.2020, www.repubblica.it, [11.04.2020]

Koronawirus w Polsce: Rząd zamyka szkoły, przedszkola, kina i muzea, 2020, Dziennik Gazeta Prawna, 11.03.2020, https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1458955,koronawirus-rzad-zamyka-szkoly.html [6.04.2020]

Madrjas J., Malinowski Ł., 2002, 174 pociągi PKP Intercity zawieszone! Koronawirus w akcji, Rynek Kolejowy, 17.03.2020, https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/intercity-odwola-jeszcze-ponad-setke-pociagow--95854.html [6.04.2020]

Sospeso il traffico ferroviario tra Svizzera e Italia, 30.03.2020, www.verbanonews.it [11.04.2020]

Webpages

www.bahn.de, 2020 [11.04.2020]

www.ferrovie.it, 2020 [10.04.2020]

www.gov.pl, 2020 [6.04.2020]

www.governo.it, 2020 [10.04.2020]

www.intercity.pl, 2020 [11.04.2020]

www.kolejedolnoslaskie.pl, 2020 [11.04.2020]

www.kolejeslaskie.com, 2020 [11.04.2020]

www.pkp.pl, 2020 [11.04.2020]

https://polregio.pl, 2020 [11.04.2020]

www.thetrainline.com, 2020 [11.04.2020]

www.trenitalia.com, 2020 [11.04.2020]

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2020, s. 14 - 19

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The influence of COVID-19 on international and long-distance passenger rail transport. The cases of Italy and Poland – the first observations

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9421-5982

Jakub Taczanowski
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0001-9421-5982 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Publikacja: 15.06.2020

Otrzymano: 11.04.2020

Zaakceptowano: 05.05.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jakub Taczanowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1135

Liczba pobrań: 953