FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Rada naukowa

Członkowie Rady naukowej

prof. Zbigniew Taylor (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie) – Przewodniczący Rady Naukowej
 
dr Jerzy Jemioło (Uniwersytet Ball State w Muncie, Indiana, USA)
 
prof. Jerzy Kitowski (Uniwersytet Rzeszowski)
 
prof. Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie)
 
prof. Maria Kozanecka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 
prof. Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski)
 
dr hab. Stanislav Kraft (Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach, Rep. Czeska)
 
dr hab. Tomasz Kwarciński (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr hab. Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński)
 
dr hab. Krzysztof Małachowski (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich)
 
dr Daniel Michniak (Instytut Geografii SAN w Bratysławie, Słowacja)
 
prof. Tadeusz Palmowski (Uniwersytet Gdański)
 
dr hab. Adam Przybyłowski (Akademia Morska w Gdyni)
 
prof. dr hab. Piotr Rosik (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie)
 
dr Ivan Rudakevych (Tarnopolski Uniwersytet Pedagogiczny, Ukraina)
 
dr Konrad Schliephake (Uniwersytet w Würzburgu, Niemcy)
 
prof. Sergei Tarkhov (Instytut Geografii RAN w Moskwie, Fed. Rosyjska)