FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Diversification of policies for the development of electric public transport in the Czech Republic, Poland and Slovakia

Data publikacji: 30.12.2022

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (4), s. 59 - 73

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.22.022.17146

Autorzy

Marcin Połom
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański, J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
https://orcid.org/0000-0001-7867-6236 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Urban transport in countries of East-Central Europe, including the Czech Republic, Poland and Slovakia, played an important role in the residents’ daily mobility. The underdevelopment of individual motorisation contributed to the lasting significant role of public transport. Due to the operating characteristics of electric vehicles, as well as emerging fuel crises, electric public transport played a key role, especially in large cities. Differences in the development of economies in the electrotechnical segment influenced the structure of public transport in the analysed countries. The higher level of development of the Czechoslovak transport sector contributed to a greater share of trams and trolleybuses in total transport. Despite many development plans in Poland, the process of developing traditional means of electric transport slowed down with the political change in 1989. The situation was slightly different in the Czech Republic and Slovakia, where, despite financial difficulties, the development of tramway and trolleybus networks continued. Modernisation of public transport began after joining the European Union. Technological development has led to the emergence of a new means of transport –electric buses. The apparent ease of putting them into service revolutionised the situation in Poland, thus popularising electric transport. The situation was different in the Czech Republic and Slovakia, where the main focus was on the development of tramway and trolleybus transport. The article reconstructs the development of urban electric transport after 1989 in the analysed countries and identifies factors that differentiate contemporary transport development policies in the Czech Republic, Poland and Slovakia.

Bibliografia

Bartłomiejczyk M., Połom M., 2019, Droga do rozwoju elektromobilności w czeskiej Pradze: od autobusów elektrycznych… do trolejbusów? Autobusy: Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 23(6), 22-28.

Beister M., Górny J., Połom M., 2015, Rozwój infrastruktury tramwajowej w Polsce w okresie członkostwa w Unii Europejskiej, TTS Technika Transportu Szynowego, 22(7-8), 20-36.

Borowik L., Cywiński A., 2016, Modernization of a trolleybus line system in Tychy as an example of eco-efficient initiative towards a sustainable transport system, Journal of Cleaner Production, 117, 188-198.

Brożyna J., Strielkowski W., Fomina A., Nikitina N., 2020, Renewable Energy and EU 2020 Target for Energy Efficiency in the Czech Republic and Slovakia, Energies, 13(4), 965.

Burchart-Korol D., Gazda-Grzywacz M., Zarębska K., 2020, Research and Prospects for the Development of Alternative Fuels in the Transport Sector in Poland: A Review, Energies, 13(11), 2988.

Burchart-Korol D., Łamacz A., 2020, Wpływ elektromobilności w transporcie publicznym na emisję gazów cieplarnianych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7, 15-24.

Cansino J. M., Sánchez-Braza A., Sanz-Díaz T., 2018, Policy Instruments to Promote Electro-Mobility in the EU28: A Comprehensive Review, Sustainability, 10(7), 2507.

Costa Á., Fernandes R., 2012, Urban public transport in Europe: Technology diffusion and market management, Transportation Research Part A: Policy and Practise, 46(2), 269-284.

Čechovič T., Kendra M., 2018, International Comparison and Trend of Emissions in the Transport Sector in the European Union and Slovakia, Transport Technic and Technology, 15(2), 16-23.

Daňo F., 2018, Electromobility in the European Union and in the Slovakia and its development opportunities, International Journal of Multidisciplinarity in Business and Science, 4(5), 74-83.

Fitzová H., Matulová M., Tomeš Z., 2018, Determinants of urban public transport efficiency: case study of the Czech Republic, European Transport Research Review, 81, 100824.

Fitzová H., Matulová M., 2020, Comparison of urban public transport systems in the Czech Republic and Slovakia:

Factors underpinning efficiency, Research in Transportation Economics, 81, 100824.

Goliszek S., Połom M., 2015, Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004-2014, Transport Miejski i Regionalny, 10, 3-7.

Hinčica L., 2019, Praha chce 20 kloubových trolejbusů pro linku na letiště, https://www.cs-dopravak.cz/2019-9-30-praha-chce-20-kloubovch-trolejbus-pro-linku-na-letit/ [access: 9.04.2022].

Hinčica L., 2020a, Až 112 trolejbusů pro Prahu do roku 2024https://www.cs-dopravak.cz/2020-4-6-a-112-trolejbus-pro-prahu-do-roku-2024/ [access: 18.03.2022].

Hinčica L., 2020b, Bratislava otestuje tříčlánkový trolejbus Trollino 24https://www.cs-dopravak.cz/bratislava-otestuje-triclankovy-trolejbus-trollino-24/ [access: 18.03.2022].

Hrudkay K., Jaroš J., 2020, Framework for Electromobility in the Slovak Republic and Its Application at the Local Level, Transport and Communications – Scientific Journal, 22(4), 6-12.

Jurkovič M., Kalina T., Skrúcaný T., Gorzelanczyk P., L’upták V., 2020, Environmental Impacts of Introducing LNG as Alternative Fuel for Urban Buses – Case Study in Slovakia, Promet-Traffic&Transportation, 23(6), 837-847.

Khairullina E., Santos y Ganges L., 2020, Tram, trolleybus and bus services in Eastern-European socialist urban planning: Case studies of Magdeburg, Ostrava and Oryol (1950s and 1960s), The Journal of Transport History, 1-32.

Knapčíková L., 2019, Electromobility in the Slovak Republic: a green approach, Acta Logistica, 6(2), 29-33.

Komunikacja miejska w liczbach 2015, 2016, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa.

Komunikacja miejska w liczbach 2016, 2017, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa.

Komunikacja miejska w liczbach 2017, 2018, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa.

Komunikacja miejska w liczbach 2018, 2019, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa.

Michniak D., 2020, Transport-related problems of Bratislava city and its suburban region, Przegląd Geograficzny, 92(2), 213-226.

Mikušová M., Torok A., Brída P., 2018, Technological and Economical Context of Renewable and Non-renewable Energy in Electric Mobility in Slovakia and Hungary, [in:] N. Nguyen, E. Pimenidis, Z. Khan, B. Trawiński (eds.), Computational Collective Intelligence. ICCCI 2018. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham.

Osobná mestská doprava 2015, 2016, Združenie MHD SK, Bratislava.

Osobná mestská doprava 2016, 2017, Združenie MHD SK, Bratislava.

Osobná mestská doprava 2017, 2018, Združenie MHD SK, Bratislava.

Osobná mestská doprava 2018, 2019, Združenie MHD SK, Bratislava.

Pieregud J., 2019, E-mobility on-demand in the East-Central European countries: current trends, barriers and opportunities, Transport Economics and Logistics, 81, 143-154.

Pietrzak O., Pietrzak K., 2021, The Economic Effects of Electromobility in Sustainable Urban Public Transport, Energies, 14(4), 878.

Połom M., 2017, International Relations on the Market of Trolleybus’ Manufacturers in Europe in the Years 2000-2014, Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(3), 75-90.

Połom M., 2018, Trends in the development of trolleybus transport in Poland at the end of the second decade of the 21st century, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(4), 44-59.

Połom M., 2019, Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989-2013, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin.

Pucher J., Buehler R., 2005, Transport policy in post-communist Europe, [in:] K. J. Button, D. A. Hensher (eds.), Handbook of transport strategy, policy and institutions, Emerald Group Publishing Limited, Bingley.

Rišová K., Pouš R., 2018, Urban facilities in the quality of life research: a case study of Banská Bystrica city (Central Slovakia), Geografický Časopis, 70(2), 99-116.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 2011, Dz. U. 2011 nr 65 poz. 344.

Sendek-Matysiak, E., Rzedowski H., Skrúcaný T., 2020, Electromobility in Poland and Slovakia. Benchmarking of Electric Vehicles for 2019, Communications – Scientific Letters of the University of Zilina, 22(4), 35-45.

Skrúcaný T., Kendra M., Stopka O., Milojević S., Figlus T., Cszisár C., 2019, Impact of the Electric Mobility Implementation on the Greenhouse Gases Production in Central European Countries, Sustainability, 11, 4948.

Stepanov P., 2019, Characteristics of construction and operation of trolleybus transport in the world, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 22(3), 64-72.

Sůra J., 2021, Praha může postavit trolejbusovou trať až do Miškovic, má stavební povolení, https://zdopravy.cz/praha-muze-postavit-trolejbusovou-trat-az-do-miskovic-ma-stavebni-povoleni-75403/ [access: 5.05.2022].

Ślusarczyk B., 2020, Electromobility for sustainable transport in Poland, [in:] M. Tvaronavičienė, B. Ślusarczyk (eds.), Energy Transformation Towards Sustainability, Elsevier.

Taczanowski J., Kołoś A., Gwosdz K., Domański B., Guzik R., 2018, The development of low-emission public urban transport in Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 41, 79-92.

Trembošova M., Dubcová A., Nagyová L., Cagáňová, D., 2020, Chosen aspects of a spatially functional accessibility by public transport: the case of Trnava self-governing region (Slovakia), Acta Logistica, 7(2), 121-130.

TROLLEY:MOTION urban e-mobilityhttps://www.trolleymotion.eu/ [access: 11.03.2022].

Tucki K., Orynycz O., Świć A., Mitoraj-Wojtanek M., 2019, The Development of Electromobility in Poland and EU States as a Tool for Management of COEmissions, Energies, 12(15), 2942.

Prawo o ruchu drogowym,1997, Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602.

Wołek M., Szmelter-Jarosz A., Koniak M., Golejewska A., 2020, Transformation of Trolleybus Transport in Poland. Does In-Motion Charging (Technology) Matter? Sustainability, 12(22), 9744.

Wołek M., Wolański M., Bartłomiejczyk M., Wyszomirski O., Grzelec K., Hebel K., 2021, Ensuring sustainable development of urban public transport: A case study of the trolleybus system in Gdynia and Sopot (Poland), Journal of Cleaner Production, 279, 123807.

Wołek M., Wyszomirski O. (eds.), 2013, The trolleybus as an urban means of transport in the light of the Trolley project, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Vozyanov A., 2017, Urban Electric Public Transport in Eastern and Southeastern Europe: Toward a Historical Anthropology of Infrastructural Crises, Mobility in History, 8(1), 61-76.

Výroční zpráva za rok 2015, 2016, Sdružení dopravních podniků CR, Praha.

Výroční zpráva za rok 2016, 2017, Sdružení dopravních podniků CR, Praha.

Výroční zpráva za rok 2017, 2018, Sdružení dopravních podniků CR, Praha.

Výroční zpráva za rok 2018, 2019, Sdružení dopravních podniků CR, Praha.

Výroční zpráva za rok 2019, 2020, Sdružení dopravních podniků CR, Praha.

Zákon č. 56/2001 Sb, 2001, Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Živčák J., Kádárová J., Puškár M., Kočišová M., Lachvajderová L., 2020, Expected Impacts of the Massive Increase in Electric Vehicles in Slovakia, Applied Sciences, 10(24), 8945.

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, s. 59 - 73

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Diversification of policies for the development of electric public transport in the Czech Republic, Poland and Slovakia

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7867-6236

Marcin Połom
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański, J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
https://orcid.org/0000-0001-7867-6236 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański, J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

Publikacja: 30.12.2022

Otrzymano: 16.05.2022

Zaakceptowano: 14.09.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marcin Połom (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 480

Liczba pobrań: 342