FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Trends in the development of trolleybus transport in Poland at the end of the second decade of the 21st century

Data publikacji: 20.12.2018

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (4), s. 44 - 59

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.023.10781

Autorzy

Marcin Połom
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański, J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
https://orcid.org/0000-0001-7867-6236 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Trolleybus transport played a changing role in Poland. Historically, these were both periods of dynamic development and rapid regression. The article analyzes the period from 2004 to 2018. An attempt was made to systematize and organize information on the development of trolleybus transport in this period. The available scientific literature as well as the economic, organizational and technological conditions for the functioning of trolleybus transport were analyzed. The analyzed period was undoubtedly a time of dynamic development of all three existing trolleybus systems in Poland. The structural funds of the European Union played a significant role in this, allowing to revitalize neglected and underinvested systems. At the same time, climate change has influenced global and local conditions in terms of the approach to transport in cities. Trolleybuses perfectly respond to the demands to reduce emissions from transport in cities. Also thanks to the development of battery technologies, trolleybuses have become more flexible in operation. The article compares the years 2004 and 2018, additionally illustrating the changes taking place on the maps.

Bibliografia

Anisiewicz R., 2004, Wybrane aspekty funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Gdyni, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, t. X, 367-381.
 
Bartłomiejczyk M., 2016, Praktyczna aplikacja In Motion Charging w Gdyni: trolejbusy w obsłudze linii autobusowych, TTS Technika Transportu Szynowego, 23(7-8), 58-64.
 
Bartłomiejczyk M., Dombrowski J., Połom M., Wyszomirski O., 2012, Konwersja autobusu z silnikiem diesla na trolejbus, Zakład Poligrafii FRUG, Gdańsk, pp. 84.
 
Bartłomiejczyk M., Goliszek S., Połom M., 2016, Innowacyjne rozwiązania szansą rozwoju systemów transportu trolejbusowego na przykładzie Gdyni i Lublina, Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, 15(4), 7-25.
 
Bartłomiejczyk M., Mirchevski S., 2014, Reducing of energy consumption in public transport—Results of experimental exploitation of super capacitor energy bank in Gdynia trolleybus system, Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition (PEMC), 2014 16th International, 94-101.
 
Bartłomiejczyk M., Połom M., 2011, Trolejbusy z bateryjnym źródłem zasilania-doświadczenia eksploatacyjne i koncepcja liniowego zastosowania w Gdyni, TTS Technika Transportu Szynowego, 18, 76-80.
 
Bartłomiejczyk M., Połom M., 2013, Perspektywa wykorzystania napędu alternatywnego w lubelskiej komunikacji trolejbusowej. Cz. 1, TTS Technika Transportu Szynowego, 20, 36-38.
 
Bartłomiejczyk M., Połom M., Staroński, K., 2013, Próbna eksploatacja zasobnika superkondensatorowego w gdyńskiej sieci trolejbusowej, TTS Technika Transportu Szynowego, 20(6), 40-44.
 
Bogusławski J., 2006, Gdynia rozbudowuje sieć trolejbusową, Transport Miejski i Regionalny, 1, 27-31
 
Borowik L., CywińskiA., 2016, Modernization of a trolleybus line system in Tychy as an example of eco-efficient initiative towards a sustainable transport system, Journal of Cleaner Production, 117, 188-198.
 
Brazis, V., Latkovskis L., Grigans L., 2010, Simulation of trolleybus traction induction drive with supercapacitor energy storage system, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 47(5), 33-47.
 
Costa Á., Fernandes R., 2012, Urban public transport in Europe: Technology diffusion and market organisation, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2(46), 269-284.
 
Cywiński A., Brud Z., 2017, Tyskie trolejbusy – elektromobilość od roku 1982, Komunikacja Publiczna, 2, 55-59.
 
Dyr T., 2013, Inwestycje taborowe Tyskich Linii Trolejbusowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 14, 26-32.
 
Gładysz A., Czech P., Łazarz B., Matyja T., Juzek M., 2016, Uwarunkowania techniczne dotyczące pojazdów wykorzystywanych w regularnym przewozie osób na przykładzie tyskich linii trolejbusowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(6), 1688-1693.
 
Grzelec K., Wyszomirski O., 2010, Eksploatacyjne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju komunikacji trolejbusowej na przykładzie Gdyni, Technika Transportu Szynowego, 5-6, 55-59.
 
Falvo M.C., 2012, An environmental sustainable transport system: A trolley-buses Line for Cosenza city, Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion (SPEEDAM), 2012 International Symposium on, 1479-1485.
 
Hamacek Š., Bartłomiejczyk M., Hrbáč R., Mišák S., Stýskala V., 2014, Energy recovery effectiveness in trolleybus transport, Electic Power Systems Research, 112, 1-11.
 
Hebel K., 2014, Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013, Transport Miejski i Regionalny, 4, 10-14.
 
Jagiełło A., 2016, Analiza SWOT gdyńskich trolejbusów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 61, 115-136.
 
Jagiełło A., Gałka P., 2017, Impact of changes in organization of trolleybus line no. 29 in Gdynia on passengers’ travel behaviour, Transport Economics and Logistics, 70, 109-117.
 
Jagiełło A., Wołek M., 2017, Preferencje pasażerów gdyńskiego transportu miejskiego w zakresie wzrostu dostępności przestrzennej usług poprzez wydłużenie trasy linii trolejbusowej, Studia Ekonomiczne, 332, 56-73.
 
Jarzmik M., 2008, Aktualne wymagania inwestycyjne przy budowie nowej zajezdni komunikacji miejskiej – na przykładzie Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni, Biuletyn Komunikacji Miejskiej, 99, 48-52.
 
Khorovitch B., 2004, The trolleybus in a modern city: stateof-the-art and future perspectives, Public Transport International, 53(4), 53-57.
 
Kliucininkas L., Matulevicius J., 2009, Comparative Analysis of Bus and Trolleybus Related GHGs Emissions and Costs in Lithuania, 5th International Vilnius Conference EURO Mini Conference “Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of
Sustainable Development” (KORSD-2009), 187-191.
 
Kliucininkas L., Matulevicius J., Martuzevicius D., 2012, The life cycle assessment of alternative fuel chains for urban buses and Trolleybuses, Journal of Environmental Management, 99, 98-103.
 
Kołoś A., Taczanowski J., 2018, Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(3), 31-44.
 
Kühne R., 2010, Electric buses - An energy efficient urban transportation means, Energy, 35, 4510-4513.
 
Mołecki A., 2011, Perspektywy dla komunikacji trolejbusowej, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 12, 24-31.
 
Molecki A., 2018, Zasilanie liniowe w aspekcie rozwoju branży autobusów elektrycznych, Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 221(7-8), 28-32.
 
Molecki B., 2013, Nowa definicja trolejbusu w Prawie o Ruchu Drogowym, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 14(5), 27.
 
Połom M., 2014, Koncepcja wzrostu znaczenia elektromobilności w transporcie zbiorowym Trójmiasta, Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki, Uniwersytet Szczeciński, 27, 181-194.
 
Połom M., 2015a, Przestrzenne aspekty produkcji i eksportu autobusów w Polsce w latach 1989–2014, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1(29), 56-72.
 
Połom M., 2015b, Przemiany funkcjonowania komunikacji trolejbusowej w Polsce w latach 1989-2013, rozprawa doktorska, Uniwersytet Gdański.
 
Połom M., 2016, Produkcja i sprzedaż trolejbusów Škoda w latach 2004-2014, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 17(12), 32-36.
 
Połom M., Bartłomiejczyk M., 2011, Alternatywne źródła zasilania w trolejbusach-przegląd rozwiązań stosowanych w miastach europejskich, TTS Technika Transportu Szynowego 18(3), 19-24.
 
Połom M., Bartłomiejczyk M., 2012, Odbudowa zabytkowego trolejbusu Skoda 9Tr w Gdyni, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 13(1-2), 40-49.
 
Połom M., Bartłomiejczyk M., 2015, Ewolucja projektu konwersji autobusów niskopodłogowych na trolejbusy w Gdyni, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 6, 28-32.
 
Połom M., Turżański B., 2011, Doświadczenia Solaris Bus & Coach w produkcji trolejbusów. TTS Technika Transportu Szynowego, 18, 42-49.
 
Połom M., Turżański B., Bartłomiejczyk M., 2015, Produkcja i sprzedaż trolejbusów Solaris Trollino w latach 2011-2014, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 16, 8-12.
 
Rasiński T., 2018, Trolejbus jako ekologiczny środek transportu miejskiego, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 19(12), 213-216.
 
Rulaff M., 2013, Projekt Trolley jako przykład promowania ekologicznego transportu zbiorowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 60, 89-96.
 
Sopov V.I., Biryukov V.V., Vorfolomeyev G.N., 2006, Increase of Efficiency of The Power Supply System of a Trolleybus, Strategic Technology, The 1st International Forum, 336-337.
 
Tarnawski R., Zalewska A., 2018, Rozwój elektromobilności w Lublinie, [w:] P. Maleszyk, M. Sagan (eds.) Lublin 2030–europejska metropolia?, 211-228.
 
Tica S., Filipić S., Živanović P., Bajčetić S., 2011, Development of trolleybus passenger transport subsystems in terms of sustanaible development and quality of life in cities, International Journal for Traffic and Engineering, 1(4), 196-205.
 
Tuszyński M., 2015, Rozwój proekologicznego transportu zbiorowego w Gdyni, Transport Miejski i Regionalny, 6, 28-32.
 
Wołek M., 2012, Projekt TROLLEY jako platforma współpracy środowisk transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 13(10), 16-18.
 
Wołek M., 2013, Transport trolejbusowy w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Gdyni, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 14(7-8), 42-46.
 
Wołek M., 2014, Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w Gdyni, Transport Miejski i Regionalny, 4, 20-25.
 
Wołek M., Wyszomirski O. (eds.), 2013, The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
Wyszomirski O., Hebel K., 2013, 70 lat trolejbusów w Gdyni, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 14, 48-56.
 
Zalewska A., 2017, Napędy autonomiczne w trolejbusach na przykładzie miasta Lublin. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 18(12), 1443-1449.

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, s. 44 - 59

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Trends in the development of trolleybus transport in Poland at the end of the second decade of the 21st century

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7867-6236

Marcin Połom
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański, J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk
https://orcid.org/0000-0001-7867-6236 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Gdański, J. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

Publikacja: 20.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marcin Połom (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1129

Liczba pobrań: 767