FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Zmiany w sezonowym użytkowaniu środków transportu w Warszawie na podstawie wyników badań Barometru Warszawskiego

Data publikacji: 28.06.2019

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (2), s. 50 - 62

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.19.010.11150

Autorzy

Wojciech Szymalski
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-5107-0223 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W artykule przedstawia się problemy interpretacyjne związane z wynikami badań Barometru Warszawskiego w zakresie częstotliwości korzystania z różnych środków transportu na przykładzie zmienności sezonowej. Zagadnienia te są istotne z tego powodu, że seria badań o nazwie Barometr Warszawski zawiera ciekawe wyniki dotyczące częstotliwości korzystania z różnych środków transportu, ale na zbiorze danych uzyskanym według innej metodyki niż badania ruchu. Natomiast zaletą Barometru Warszawskiego jest częstotliwość jego realizacji, gdyż jest on wykonywany od 2004 r. regularnie, przynajmniej dwa razy każdego roku, a badania ruchu są wykonywane znacznie rzadziej. Częstsza niż do tej pory ocena zmian w użytkowaniu środków transportu przez mieszkańców miasta pozwoliłaby na szybsze reagowanie w polityce transportowej miasta na zmiany w zachowaniu komunikacyjnym mieszkańców.

Changes in the seasonal use of transport means in Warsaw based on the assessment with use of Warsaw Barometer results

The article shows some problems with interpretation of Warsaw Barometer opinion pools results about frequency of use of different means of transport on example of seasonal differences. This issue is important as assessment of passenger traffic is done usually much less frequently than Warsaw Barometer research. In the same time Warsaw Barometer research, may allow for passenger traffic assessment, but with use of data acquired with different method and is done since 2004 regularly at least 2 times a year. The Warsaw Barometer asks city inhabitants from the very beginning about frequency of use of different modes of transport during 3 months from the answer. More frequent assessment of changes in use of different means of transport by city inhabitants would allow for faster reactions in transport policy to changes in travel behaviour.

Bibliografia

Essen H. van, Dings J., 2002, Towards a more sustainable transport indicator. Critical assessment of the modal split as an indicator for the EU. Sustainability Strategy, Delft, CE.

European Platform on Mobility Management, 2019, www.epomm.eu [02.2019].

European Environment Agency, 2018, Modal split of passenger transport, Copenhagen, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/modal-split-of-passenger-transport-eurostat

GDDKiA, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2019, Generalny pomiar ruchu, https://www.gddkia.gov.pl/pl/1231/generalny-pomiar-ruchu [08.2019].

Komisja Europejska, 2001a, The presidency conclusions of Gothenburg summit, 15-16.06.2001, Bruksela.

Komisja Europejska, 2001b, CTP White Paper, European transport policy for 2010: time to decide, Komisja Europejska, Bruksela.

Kostelecka A. (red.), 2015, Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu – Raport z etapu III, PBS, Via Vistula, Politechnika Krakowska, Sopot, Kraków, Warszawa.

Krych A., 2014, Doskonalenie metodyczne Kompleksowych Badań Ruchu dla potrzeb modelowania podróży, Logistyka, 6, 13489-13494.

Kruszyna M., 2016, Podział zadań przewozowych w ujęciu problemowym, Transport Miejski i Regionalny, 6, 20-23.

Rataj M., 1994, Problemy zarządzania transportem pasażerskim na obszarach zurbanizowanych, Transport Miejski i Regionalny, 1, 15-18.

Sierpiński G., Sobczak P., 2014, Przemieszczenia w miastach – aspekt wykorzystania technologii GPS, Logistyka, 3, 5730-5737.

SITK, 2002, Badania procesów przewozowych wspomagające zarządzanie transportem zbiorowym w miastach, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, 92.

Urząd m. st. Warszawy, 2019a, Badania z serii Barometr Warszawski prowadzone w latach 2003-2018, Dane udostępnione na stronie internetowej: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski [12.2018] oraz wyniki źródłowe udostępnione autorowi korespondencyjnie.

Urząd m. st. Warszawy, 2019b, Pomiary ruchu rowerowego udostępnione na stronie internetowej, http://rowery.um.warszawa.pl/pomiary-ruchu-rowerowego-0, 2019 [04.2019].

Zarząd Dróg Miejskich, 2016, Natężenie ruchu na mostach – porównanie ruchu dobowego wiosna-lato 2016: https:// zdm.waw.pl/wp-content/ploads/2018/05/mosty-wiosna-ip-2016-1472118986-1476711038-1482415236-1504266112_1519113027.pdf [04.2019].

Zarząd Dróg Miejskich, 2017, Natężenie ruchu na mostach – porównanie ruchu dobowego wiosna-lato 2017: https://zdm.waw.pl/wp-content/uploads/2018/05/mostywiosna-vip-2017-1504265958_1519112931.pdf [04.2019].

Zarząd Dróg Miejskich, 2019, Badania i analizy, Analizy ruchu na drogach, https://zdm.waw.pl/dzialania/badania-i-analizy/analiza-ruchu-na-drogach/ [08.2019].

Zarząd Transportu Miejskiego, 2016, Informator statystyczny – dodatek roczny 2016, https://www.ztm.waw.pl/statystyka.php?c=664&i=45&l=1 [04.2019].

Zarząd Transportu Miejskiego, 2017, Informator statystyczny – dodatek roczny 2017, https://www.ztm.waw.pl/statystyka.php?c=664&i=46&l=1 [04.2019].

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, s. 50 - 62

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Changes in the seasonal use of transport means in Warsaw based on the assessment
with use of Warsaw Barometer results

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-5107-0223

Wojciech Szymalski
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-5107-0223 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa

Publikacja: 28.06.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Wojciech Szymalski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 983

Liczba pobrań: 705