FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Rocznik Administracji Publicznej

Opis

Rocznik Administracji Publicznej ma charakter międzyśrodowiskowy. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.
Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, kryminalistyki, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa.
Redakcja dąży do realizacji i podnoszenia standardów naukowych, redakcyjnych oraz etycznych , w tym wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors oraz Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.

ISSN: 2449-7797

eISSN: 2449-7800

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 201153

DOI: 10.4467/24497800RAP

Redakcja

Redaktor naczelny:

Agata Nodżak

Zastępca redaktora naczelnego:

Monika Skowrońska

Sekretarz redakcji:

Piotr Uhma

Kolegium redakcyjne:

Yulia Dorokhina,

Łukasz Kozera,

Paweł Płaneta,

Halina Smutek,

Renata Śliwa,

Mariusz Wieczorek

Redaktor statystyczny:

Elżbieta Szczygieł

Redaktor językowy:

Dagmara Wachna

Afiliacja

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

2023 (9)

Data wydania: 09.2023

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Zawartość numeru

Proceduralne prawo administracyjne

Mariusz Paradowski

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), 2023, s. 165 - 175

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.23.010.18306
Czytaj więcej Następne

Prawo i administracja w wymiarze europejskim i międzynarodowym

Piotr Dunaj

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), 2023, s. 189 - 204

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.23.012.18308
Czytaj więcej Następne

Karta Praw Podstawowych i inne systemy ochrony praw człowieka

Grzegorz Krawiec

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), 2023, s. 227 - 246

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.23.014.18310
Czytaj więcej Następne