FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Zespół redakcyjny

Członkowie Redakcji

Redaktor naczelna
Agata Nodżak, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ORCID https://orcid.org/0000-0003-4779-0030

 

Zastępca redaktora
Monika Skowrońska, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Sekretarz
Piotr Uhma

 

Kolegium redakcyjne
Yulia Dorokhina, Uniwersytet Zarzadzania, Kijów
Łukasz Kozera, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Paweł Płaneta, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Renata Śliwa, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Mariusz Wieczorek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 

Redaktor statystyczny
Elżbieta Szczygieł, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor jezykowy części polskiej
Dagmara Wachna

 

Korekta (j. angielski)
Mikołaj Sekrecki

 
Korekta (j. francuski)
Wojciech Prażuch