FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Recenzenci

Recenzenci 2023

Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Bar (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Małgorzata Bereźnicka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Krzysztof Biernacki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Izolda Bokszczanin‑Gołaś (Uniwersytet Warszawski)

Maciej Borski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)

Marzena Buchnat (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Gabrijela Budimir Šoško (Znanstvena riječ „Oeconomicus” Zagreb Croatia)

Anna Chmielarz‑Grochal (Uniwersytet Łódzki)

Iwona Chmura‑Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Can Umut Çiner (Uniwersytet w Ankarze Turcja)

Rafał Czachor (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Jacek Czaputowicz (Uniwersytet Warszawski)

Małgorzata Czuryk (Uniwersytet Warmińsko‑Mazurski w Olsztynie)

Ireneusz Drabik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Katarzyna Dunaj (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Veronika Džatková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach Słowacja)

Ewa Fogelzang‑Adler (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Taras Gurzhiy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii Ukraina)

Anna Hurzhii (Państwowa Wyższa Szkoła Handlu i Ekonomii Kijów Ukraina)

Taras Hurzhii (Państwowa Wyższa Szkoła Handlu i Ekonomii Kijów Ukraina)

Katarzyna Jagielska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Jarosław Jastrzębski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Agata Jurkowska‑Gomółka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)

Anna Juryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Anna Kalisz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie)

Ewa Kamarad (Uniwersytet Jagielloński)

Mateusz Kamionka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Marcin Kępa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Sabina Klimek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Robert Kłaczyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)

Dagmara Kornobis‑Romanowska (Uniwersytet Wrocławski)

Kaja Kowalczewska (Uniwersytet Wrocławski)

Beata Kowalczyk (Uniwersytet Gdański)

Małgorzata Kmak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Łucja Kobroń-Gąsiorowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Urszula Kosielińska‑Grabowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Grzegorz Krawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Bernard Łukańko (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

Jolanta Maćkowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Elżbieta Maj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Andrzej Matan (Uniwersytet Śląski)

Dorota Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Agnieszka Ogrodnik‑Kalita (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Mariusz Paradowski (Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie)

Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Marta Pietras‑Eichberger (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie)

Joanna Podgórska‑Rykała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Wojciech Prażuch (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Krzysztof Prokop (Uniwersytet Humanistyczno‑Przyrodniczy w Siedlcach)

Piotr Przybysz (Uniwersytet Warszawski)

Bogusław Pytlik (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)

Jenny Raflik (Uniwersytet w Nantes Francja)

Mladen Rajko (Uniwersytet w Zadarze Chorwacja)

Janusz Ropski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Łukasz Sanakiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Viktoria Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski)

Dominik Sieklucki (Uniwersytet Jagielloński)

Iwona Sierpowska (Uniwersytet Humanistyczno‑Społeczny we Wrocławiu)

Broniosław Sitek (SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie)

Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski)

Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński)

Tomasz Srogosz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Łukasz Stach (Uniwersytet Jagielloński)

Jolanta Stanienda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Lucyna Staniszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Anna Natalia Szulz (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)

Mieczysław Ślósarz (Akademia Górniczo‑Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Ireneusz Świtała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Agata Tasak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Bogusław Ulijasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Julia Volkova (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki Kijów Ukraina)

Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki)

Mariusz Wieczorek (Uniwersytet Technologiczno‑Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)

Grzegorz Wolak (WSPiA Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie)

Łukasz Wordliczek (Uniwersytet Jagielloński)

Jacek Zieliński (Uniwersytet Humanistyczno‑Przyrodniczy w Siedlcach)

Łukasz Zweiffel (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Renata Żaba‑Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci 2022

Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński),

Joanna Bar (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Małgorzata Bereźnicka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Krzysztof Biernacki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),

Izolda Bokszczanin-Gołaś (Uniwersytet Warszawski),

Maciej Borski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu),

Marzena Buchnat (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Gabrijela Budimir Šoško (Znanstvena riječ, „Oeconomicus”, Zagreb, Croatia),

Anna Chmielarz – Grochal (Uniwersytet Łódzki),

Iwona Chmura-Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Can Umut Çiner (Uniwersytet w Ankarze, Turcja),

Rafał Czachor (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),

Małgorzata Czuryk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),

Ireneusz Drabik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Katarzyna Dunaj (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Veronika Džatková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja),

Ewa Fogelzang-Adler (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Taras Gurzhiy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Ukraina),

Anna Hurzhii (Państwowa Wyższa Szkoła Handlu i Ekonomii, Kijów, Ukraina),

Taras Hurzhii (Państwowa Wyższa Szkoła Handlu i Ekonomii, Kijów, Ukraina),

Katarzyna Jagielska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Agata Jurkowska-Gomółka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), 

Anna Juryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Anna Kalisz (Uniwersytet Marii Skłodowskiej - Curie w Lublinie),

Ewa Kamarad (Uniwersytet Jagielloński),

Mateusz Kamionka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Marcin Kępa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),  

Sabina Klimek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Małgorzata Kmak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Dagmara Kornobis-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski),

Kaja Kowalczewska (Uniwersytet Wrocławski),

Urszula Kosielińska-Grabowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Grzegorz Krawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Bernard Łukańko (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk),

Jolanta Maćkowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Elżbieta Maj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Andrzej Matan (Uniwersytet Śląski),

Dorota Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Agnieszka Ogrodnik-Kalita (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Mariusz Paradowski (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie),

Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Marta Pietras-Eichberger (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie),

Joanna Podgórska-Rykała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Wojciech Prażuch (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Krzysztof Prokop (Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Siedlcach),

Piotr Przybysz (Uniwersytet Warszawski),

Bogusław Pytlik (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie),

Jenny Raflik (Uniwersytet w Nantes, Francja),

Mladen Rajko (Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja),

Janusz Ropski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Łukasz Sanakiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Viktoria Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski),

Iwona Sierpowska (Uniwersytet Humanistyczno - Społeczny we Wrocławiu),

Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski),

Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński),

Tomasz Srogosz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),

Łukasz Stach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Stanienda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Lucyna Staniszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Anna Natalia Szulz (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk),

Mieczysław Ślósarz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),

Ireneusz Świtała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Agata Tasak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Bogusław Ulijasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Julia Volkova (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Kijów, Ukraina),

Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),

Joanna Wegner(Uniwersytet Łódzki),

Mariusz Wieczorek (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu),

Łukasz Zweiffel (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci 2021

Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński)
 
Joanna Bar (Uniwersytet Pedago­giczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Małgorzata Bereźnicka (Uniwer­sytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Krzysztof Biernacki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 
Izolda Bokszczanin-Gołaś (Uniwersytet Warszawski)
 
Maciej Borski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu)
 
Marzena Buch­nat (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Gabrijela Budimir Šoško (Znanstvena riječ, „Oeconomicus”, Zagreb, Croatia)
 
Anna Chmielarz-Grochal (Uni­wersytet Łódzki)
 
Iwona Chmura-Rutkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Can Umut Çiner (Uniwersytet w Ankarze, Turcja)
 
Katarzyna Dunaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Veronika Džatková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja)
 
Ewa Fogelzang­-Adler (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Taras Gurzhiy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Ukraina)
 
Katarzyna Ja­gielska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Aga­ta Jurkowska-Gomółka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszo­wie)
 
Anna Juryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 
Anna Kalisz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Ewa Kamarad (Uniwersy­tet Jagielloński)
 
Mateusz Kamionka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Inga Kawka (Uniwersytet Jagielloński)
 
Marcin Kępa (Uni­wersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Robert Kłaczyń­ski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)
 
Dagmara Kornobis-Roma­nowska (Uniwersytet Wrocławski)
 
Kaja Kowalczewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Małgorzata Kmak (Uniwersytet Pedago­giczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Urszula Kosielińska-Grabowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Grzegorz Krawiec (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Bernard Łukańko (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
 
Jolanta Mać­kowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Elż­bieta Maj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Andrzej Matan (Uniwersytet Śląski)
 
Larysa Novak-Kalyayeva (Narodowa Akademia Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy, Ukraina)
 
Agnieszka Ogrodnik­-Kalita (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Ja­nina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Mariusz Paradowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
 
Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna­niu)
 
Marta Pietras-Eichberger (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie)
 
Joanna Podgórska-Rykała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodo­wej w Krakowie)
 
Wojciech Prażuch (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Piotr Przybysz (Uniwersytet Warszawski)
 
Bogusław Pytlik (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie)
 
Jenny Raflik (Uniwersytet w Nantes, Fran­cja)
 
Mladen Rajko (Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja)
 
Janusz Ropski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Piotr Ruczkowski (Uni­wersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 
Krzysztof Sala (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Łukasz Sanakiewicz (Uniwersytet Pe­dagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Viktoria Serzhanova (Uni­wersytet Rzeszowski)
 
Iwona Sierpowska (Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny we Wrocławiu)
 
Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski)
 
Aleksandra Sołtysiń­ska (Uniwersytet Jagielloński)
 
Tomasz Srogosz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
 
Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Łukasz Stach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Eduka­cji Narodowej w Krakowie)
 
Jolanta Stanienda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krako­wie)
 
Lucyna Staniszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 
Anna Natalia Szulz (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
 
Mieczysław Ślósarz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 
Ireneusz Świta­ła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Agata Tasak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Bo­gusław Ulijasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako­wie)
 
Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 
Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki)
 
Łukasz Zweiffel (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci 2020

Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński),
 
Joanna Bar (Uniwersytet Peda­gogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Małgorzata Bereźnicka (Uni­wersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Krzysztof Bier­nacki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),
 
Izolda Bokszczanin-Gołaś (Uni­wersytet Warszawski),
 
Maciej Borski (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu),
 
Ma­rzena Buchnat (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 
Gabrijela Budimir Šoško (Znanstvena riječ, „Oeconomicus”, Zagreb, Croatia),
 
Iwona Chmura-Rutkow­ska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 
Can Umut Çiner (Uniwersytet w Ankarze, Turcja),
 
Katarzyna Dunaj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edu­kacji Narodowej w Krakowie),
 
Veronika Džatková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja),
 
Ewa Fogelzang-Adler (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Taras Gurzhiy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii, Ukraina),
 
Katarzyna Jagielska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Ko­misji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Agata Jurkowska – Gomółka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie),
 
Anna Kalisz (Uniwersytet Peda­gogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Ewa Kamarad (Uniwersytet Jagielloński),
 
Inga Kawka (Uniwersytet Jagielloński),
 
Robert Kłaczyński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),
 
Kaja Kowalczewska (Uniwersytet Pedago­giczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Małgorzata Kmak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Grzegorz Krawiec (Uni­wersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Jolanta Maćko­wicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Elż­bieta Maj (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Andrzej Matan (Uniwersytet Śląski),
 
Larysa Novak – Kalyayeva (Narodowa Akademia Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy, Ukraina),
 
Agnieszka Ogrodnik - Kalita (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Ja­nina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Mariusz Paradowski (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie),
 
Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 
Joanna Podgórska – Rykała (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodo­wej w Krakowie),
 
Wojciech Prażuch (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Piotr Przybysz (Uniwersytet Warszawski),
 
Bogusław Pytlik (Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie),
 
Jenny Raflik (Uniwersytet w Nantes, Fran­cja),
 
Mladen Rajko (Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja),
 
Janusz Ropski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Piotr Ruczkowski (Uni­wersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 
Łukasz Sanakiewicz (Uniwersytet Peda­gogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Viktoria Serzhanova (Uni­wersytet Rzeszowski),
 
Iwona Sierpowska (Uniwersytet Humanistyczno - Społeczny we Wrocławiu),
 
Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski), Aleksandra Sołtysiń­ska (Uniwersytet Jagielloński),
 
Tomasz Srogosz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego),
 
Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Łukasz Stach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edu­kacji Narodowej w Krakowie),
 
Jolanta Stanienda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krako­wie),
 
Lucyna Staniszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 
Anna Natalia Szulz (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk),
 
Mieczysław Ślósarz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),
 
Ireneusz Świta­ła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Agata Tasak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Bo­gusław Ulijasz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako­wie),
 
Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),
 
Joanna Wegner (Uniwersytet Łódzki),
 
Łukasz Zweiffel (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci 2019

Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University in Cracow),
 
Gabrijela Budimir Šoško (Znanstvena riječ, „Oeconomicus”, Zagreb, Croatia),
 
Veronika Džatková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach/Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia),
 
Ewa Fogelzang-Adler (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),
 
Taras Gurzhiy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii/Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine),
 
Agata Jurkowska-Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie/University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland)
 
Robert Kłaczyński (Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie/State Higher Vocational School in Tarnow, Poland),
 
Andrzej Matan (Uniwersytet Śląski/University of Silesia in Katowice, Poland),
 
Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland),
 
Wojciech Prażuch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),
 
Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/SGH Warsaw School of Economics),
 
Jenny Raflik (Uniwersytet w Nantes/University of Nantes, France),
 
Mladen Rajko (Uniwersytet w Zadarze/University of Zadar, Croatia),
 
Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University in Kielce, Poland),
 
Viktoria Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszów, Poland),
 
Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski/University of Zielona Góra, Poland),
 
Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University in Cracow),
 
Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),
 
Jolanta Stanienda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics),
 
Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/University of Agriculture in Cracow),
 
Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics)

Recenzenci 2018

Anatolii Berlach (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina/Tara Shevchenko National University in Kyiv),
 
Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku/University of Białystok),
 
Waldemar Jan Dziak (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk/Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences),
 
Monika Florczak-Wątor (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University), Leszek Graniszewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),
 
Robert Grzeszczak (Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw), Stojan Kiselinovski (Instytut Historii Narodowej/Institute of National History, Skopje, Macedonia),
 
Helena Kisilowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu/Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom),
 
Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),
 
Justyna Łacny (Politechnika Warszawska/Warsaw University of Technology),
 
Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),
 
Wojciech Maciejewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),
 
Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),
 
Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański/University of Gdańsk),
 
Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University in Kielce),
 
André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense – Rio de Janeiro, Brazylia/Fluminense Federal University – Rio de Janeiro, Brazil),
 
Viktoria Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszów),
 
Joanna Smarż (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu/Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom),
 
Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),
 
Jolanta Stanienda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie/State Higher Vocational School in Tarnów),
 
Ersida Teliti (Uniwersytet w Tiranie, Albania/University of Tirana, Albania),
 
Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/University of Agriculture in Krakow),
 
Izabela Wróbel (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu/WSB Higher School of Banking in Wrocław)

Recenzenci 2017

Elsa Maria Nunes Barbosa (Instituto Politecnico de Beja, Portugalia),
 
Yalentin Constantinov (Uniwersytet Państwowy Tyraspol w Kiszyniowie, Mołdawia),
 
Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (Uniwersytet Warszawski),
 
Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku),
 
Rachel Frid de Yries (Carmel Academic Centre, Haifa, Izrael),
 
Anna Gadek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),
 
Robert Grzeszczak (Uniwersytet Warszawski),
 
Agata Jurkowska-Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie),
 
Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Jagielloński),
 
Helena Kisilowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu),
 
Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Eugeniusz Kulwicki (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),
 
Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński),
 
Monika Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński),
 
Małgorzata Nowaczek-Zaręba (Urząd Regulacji Energetyki),
 
Christine Menges-Le Papę (Universite Toulouse l Capitole, Francja),
 
Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 
Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 
Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 
Sergiusz Rudnicki (Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina),
 
Andre Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense - Rio de Janeiro, Brazylia),
 
Jan Siekierski (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),
 
Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Jolanta Stanienda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),
 
Barbara Węglarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci 2016

Anna Barczak (Uniwersytet Szczeciński),
 
Stanisław Biernat (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Magdalena Bsoul (Politechnika Częstochowska),
 
Rakoczy Bukowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 
Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Jan Czaputowicz (Uniwersytet Warszawski),
 
Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Zofia Dach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 
Anna Dąbrowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu),
 
Stanisław Dolata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach),
 
Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku),
 
Anna Gądek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),
 
Agata Jurkowska-Gomułka (Wyzsza Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie),
 
Lukas Kaleda Saulius (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Luksemburg),
 
Łukasz Karaś (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),
 
Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Agnieszka Kastory (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Krystyna Kowalik-Bańczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa),
 
Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Piotr Mostowik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),
 
Danuta Plecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 
Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
 
Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
 
Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 
André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense – Rio de Janeiro, Brazylia),
 
Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Jolanta Stanienda (Panstwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie),
 
Oana Stefan (King's College London, Wielka Brytania),
 
Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski),
 
Aleksandra Sołtysinska-Łaszczyca (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Janusz Sztumski (Górnoslaska Wyzsza Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach),
 
Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 
Ramses Wessel (University of Twente – Holandia),
 
Barbara Węglarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Anna Wysocka-Bar (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Renata Żaba-Nieroda (Małopolska Wyzsza Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)

Recenzenci 2015

Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński)
 
Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej, Warszawa)
 
Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Saulius Lukas Kaleda (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Luksemburg)
 
Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Krystyna Kowalik-Bańczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)
 
Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński)
 
Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński)
 
Adam Łazowski (Uniwersytet Westminster - Londyn, Wielka Brytania)
 
Mislav Mataija (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
 
Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
 
Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 
Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski)
 
Danuta Plecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 
André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense - Rio de Janeiro, Brazylia)
 
Piotr Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)