FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Rocznik Administracji Publicznej

Rocznik Administracji Publicznej ma charakter międzyśrodowiskowy. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.
 

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, kryminalistyki, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.
 

Redakcja dąży do realiazji i podnoszenia standardów naukowych, redakcyjnych oraz etycznych , w tym wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors oraz Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.