FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

2023 Następne

Data wydania: 09.2023

Opis

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Proceduralne prawo administracyjne

Mariusz Paradowski

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), 2023, s. 165 - 175

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.23.010.18306
Czytaj więcej Następne

Prawo i administracja w wymiarze europejskim i międzynarodowym

Piotr Dunaj

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), 2023, s. 189 - 204

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.23.012.18308
Czytaj więcej Następne

Karta Praw Podstawowych i inne systemy ochrony praw człowieka

Grzegorz Krawiec

Rocznik Administracji Publicznej, 2023 (9), 2023, s. 227 - 246

https://doi.org/10.4467/24497800RAP.23.014.18310
Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, orzecznictwo, wojewódzkie sądy administracyjne, samorząd gminny, partycypacja w samorządzie terytorialnym, samorząd terytorialny w Polsce, partycypacja obywatelska, referendum lokalne, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, samorząd terytorialny, młodzieżowe rady, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja obywatelska, m.st. Warszawa, budżet partycypacyjny, budżet obywatelski, Gorlice, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, samorządowe formy demokracji bezpośredniej, uchwała, prawne ograniczenia instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, faktyczne ograniczenia instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, konsultacje społeczne, polityka samorządowa, zmiany granic, gmina, home office, praca zdalna, praca na odległość, nowelizacja, wady i zalety, spółka cywilna, firma, nazwa fantazyjna, oznaczenie, ochrona prawa do firmy, artykuł, prawo rzymskie, prawo cywilne, prawo administracyjne, znalezienie skarbu, inventio thesauri, doradztwo administracyjne, doradca administracyjny, pełnomocnictwo, pełnomocnik, prawo administracyjne, ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, pandemia COVID-19, obowiązek szczepień, przepisy specjalne na czas pandemii, bezpieczeństwo chemiczne, Unia Europejska, rozporządzenie REACH, Dobra Praktyka Laboratoryjna, substancje chemiczne, Europejska Agencja Chemikaliów, kultura strategiczna, prezydentura USA, odstraszanie, zimna wojna, Rzecznik Praw Obywatelskich, zasady ogólne, postępowanie kontrolne, spory publicznoprawne, postępowanie administracyjne, klasyfikacja, podmiotowość publicznoprawna, usługi świadczone w ogólnym interesie publicznych, transport publiczny, Karta Praw Podstawowych, bezpieczeństwo jednostki, prawa człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, legitymacja UE, deficyt demokracji, konferencja w sprawie przyszłości Europy, pomoc państwa, prawo lotnicze, ochrona środowiska, akty soft law, prawo konkurencji Unii Europejskiej, prawa człowieka, zdrowe środowisko, praktyka egzekwowania prawa, regulacje normatywne