FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Prawa autorskie i udostępnianie

Licencja

Treść czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 PL).

Licencja ta zezwala na wykorzystanie materiałów opublikowanych w Roczniku Administracji Publicznej w celach niekomercyjnych np. komentarza, krytyki, informacji, archiwizacji, nauczania lub prowadzenia badań, z poszanowaniem aktualnie obowiązującego prawa autorskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Zgodnie z wymogami licencji, konieczne jest dokładne podanie źródła cytowania lub parafrazowania oraz zachowanie tekstu w oryginalnej postaci (zakaz tworzenia utworów zależnych).