FAQ

Rocznik Administracji Publicznej

Rada naukowa

Członkowie Rady Naukowej

Yalentin Constantinov (Uniwersytet Państwowy Tyraspol w Kiszyniowie, Mołdawia),
 
Sławomir Dudzik (Uniwersytet Jagielloński),
 
Marian Grzybowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski),
 
Jan Jeżewski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie),
 
Marian Kallas (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie),
 
Inga Kawka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 
Jerzy Kostorz (Uniwersytet Opolski)
 
Andrzej Kozera (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Wojciech Lamentowicz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni),
 
Andrzej Madera (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jacek Majchrowski (Uniwersytet Jagielloński),
 
Bartosz Makowicz (Europa-Universitat Yiadrina - Frankfurt nad Odrą, Republika Federalna Niemiec),
 
Larisa Nowak - Kalyayeva (Narodowa Akademia Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy, Ukraina),
 
Drahomira Ondrova (Univerzita Pavla Józefa Safarika, Koszyce, Słowacja),
 
Andrzej Piasecki (Uniwersytet Rzeszowski),
 
Stanisław Sagan (Uniwersytet Rzeszowski),
 
Jacek Sroka (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
 
Václav Stehlík (Palacký University in Olomouc, Czech Republic),
 
Martyna Śliwa (Uniwersytet Essex - Colchester, Wielka Brytania),
 
Piotr Tusiński (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)