FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ - okładka zeszytu nr 55 (2022) Najnowszy numer Następne

Redaktor naczelny:

Patrycja Sawicka

Sekretarz redakcji:

Antoni Wala

Skład i łamanie:

Magdalena Agnieszka Krok

Korekta językowa:

Maria Broniec,

Agnieszka Cabaj,

Zuzanna Daniec,

Paulina Kica,

Bernadeta Klepacz,

Magdalena Agnieszka Krok,

Patrycja Sawicka,

Sara Skowrońska,

Karolina Słowińska

Redakcja językowa tekstów anglojęzycznych:

Jolanta Bujas-Poniatowska

Opieka naukowa:

dr Maciej Jochymczyk

Projekt okładki:

Magdalena Agnieszka Krok

Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kwartalnik: wydawany od 2014

Przejdź do strony czasopisma Następne

Języki publikowania: angielski, polski

Status: aktywne

Licencja: CC BY, open access __T_UNLOCK

Dyscyplina naukowa: Dziedzina sztuki

Typ czasopisma: Naukowe

ISSN: 2956-4107

eISSN: 2353-7094

DOI: 10.4467/23537094KMMUJ

Punkty MNiSW: 5

Opis czasopisma

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ to czasopismo naukowe powstałe w 2008 roku przy Instytucie Muzykologii UJ. Stanowi ono forum prezentacji badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, absolwentów, studentów) z polskich i zagranicznych ośrodków (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Gruzja, Holandia, Irlandia, Serbia, Ukraina, Włochy – stan na rok 2018), zainteresowanych tematyką muzykologiczną.
 
Jest to pismo zawierające materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, w tym: etnomuzykologii, metodologii, teorii muzyki, historii muzyki dawnej oraz XIX i XX wieku, a ponadto z problematyki estetycznej oraz dotyczącej recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po wcześniejszym poddaniu ich procesowi tzw. „podwójnie ślepej recenzji", co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym. Aktualnie z redakcją współpracuje prawie 90 ekspertów - 69 polskich i 19 zagranicznych - z czołowych uniwersytetów i akademii muzycznych (szczegółowa lista dostępna jest w dziale "Nasi recenzenci").

Kwartalnik, powstały z inicjatywy studentów na czele z Agnieszką Kołtun, wydawany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ. Został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerami ISSN 2353-7094 (wersja online) oraz ISSN 2956-4107 (wersja drukowana). Do 2013 roku czasopismo zarejestrowane było pod numerem ISSN 2080-3249 i nazwą „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ".

Prezentacja numeru

zobacz wszystkie wydania Następne

Numer 55 (4/2022)

Data wydania: 03.11.2023

Redaktor naczelny: Patrycja Sawicka

Sekretarz redakcji: Bernadeta Klepacz

Publikacja finansowana przez Radę Kół Naukowych UJ.

Projekt okładki: Magdalena Agnieszka Krok