FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Adam Franciszek Epler (1902–1940): A Forgotten Musician of Interwar Lviv

Data publikacji: 2020

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 45 (2/2020), s. 23 - 58

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.029.13902

Autorzy

Wojciech Gurgul
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This article is an introduction to the artistic profile of a Polish conductor, composer and guitarist Adam Franciszek Epler. This forgotten creative persona left the artistic legacy of compositions and arrangements for mandolin orchestra ensemble. Moreover, he was the first Polish guitarist playing Polish lute music, a founder of the first Polish guitar trio named Lwowskie Trio Gitarowe and a musician in the most popular interwar radio broadcast Wesoła Lwowska Fala. As a composer and conductor of the Orchestra of Mandolin Society “Hejnał” from Lviv, he also took part in numerous radio broadcasts of Polish Radio Lviv. His musical activities, similarly to the entire mandolin heritage in Poland and guitar history in interwar Poland, requires further research, and this article is one of the first contributions to these research topics.

Bibliografia

Secondary sources

‘Abratowski, Kazimierz’, in ‘Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki’, https://bibliotekapiosenki.pl/osoby/Abratowski_Kazimierz,accessed 6 July 2020.

‘Adam Epler’, https://staremelodie.pl/kompozytorzy/236/Adam_Epler,accessed 6 July 2020.

‘Bykownia – miejsce upamiętnienia 3,5 tys. polskich ofiar NKWD na Ukrainie’, Dzieje.pl 9 April 2015, https://dzieje.pl/aktualnosci/bykownia-miejsce-upamietnienia-35-tys-polskich-ofiar-nkwd-naukrainie,accessed 6 July 2020.

[Epler-Matuchniak, B.], ‘Adam Epler i „Hejnał”’, Dziennik Polski (26 Oct. 2005).

Epler-Matuchniak, B., ‘Koło Mandolinistów „Hejnał” we Lwowie pod batutą Adama F. Eplera i Wesoła Lwowska Fala’, Semper Fidelis, 4 (2005).

Fink, K., ‘Szkolnictwo muzyczne we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939)’, Молодь і Pинок, 4 (2017).

Gurgul, W., Bibliografia polskich druków muzycznych z udziałem gitary wydanych w latach 1901–1939 wraz ze szczegółowym omówieniem wybranych pozycji(Tarnów: Instytut Muzyki i Tańca, 2020).

Habela, J., Kurzowa, Z., Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku(Kraków: PWM, 1989).

‘Hallo! Hallo! Tu Polskie Radjo Lwów…’, in S. Zachariasiewicz, ed.,Targi Wschodnie 1935(Lwów: Wschód—Prasowa Agencja Informacyjna, 1935).

Jachowicz, S., Pisma różne wierszem Stanisława Jachowicza(Warszawa: S. Jachowicz, 1853).

Joachimiak, G., ‘Tabulatura lutniowa Wodzickich jako przedmiot edycji muzycznej – przegląd problematyki’, Muzyka, 3 (2015).

Klimczak, R., ‘Zbigniew Kurtycz (1919–2015)’, Dziennik Teatralny, http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/zbigniew-kurtycz-1919-2015.html, accessed 6 July 2020.

Krassowski, J., ‘Schütz (Szyc), Alfred’, in M. Podhajski, ed., Kompozytorzy polscy 1918–2000, 2: Biogramy(Gdańsk–Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie–Akademia Muzyczna im.Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2005).

Tarczyński, M., Gajowniczek, Z., eds.,Listy katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie (Warszawa: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej–Polska Fundacja Katyńska–Centralna Biblioteka Wojskowa, 1994).

Miszczak, S., Historia radiofonii i telewizji w Polsce (Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1972).

Piekarski, M., Muzyka we Lwowie: (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2018).

Pieczonka, M., ‘Lwowskie firmy wydawnicze w latach 1918–1939’, in J. Jarowiecki, ed., Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku (Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1993).

Radio-Informator,2 (1939).

Rogaliński, P., ‘9 maja – Polacy europejscy?’, Polonia, 5 (2009).

Sachse, F., ‘Zawody Orkiestr Mandolinowych Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Województwa Śląskiego’, Śląskie Wiadomości Muzyczne, 4 (1938).

‘Schatz Zygmunt Sim’, in ‘Wirtualny Sztetl’, https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/3709-schatz-zygmunt, accessed 6 July 2020.

Szolginia, W., Na Wesołej Lwowskiej Fali (Warszawa: Wydawnictwo Polonia, 1991).

Wajda, K., Vogelfanger, H., Szczepko i Tońko. Djalogi radjowe z „Wesołej Lwowskiej Fali”, ed. J. Petry (Lwów: Drukarnia Urzędnicza, 1934,reprint: Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich,1989).

Weber E., ‘Schrammelmusik’, in ‘Oesterreichisches Musiklexikon online’,https://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_S/Schrammelmusik.xml, accessed 6 July 2020.

Wendland A., Gitara w twórczości Aleksandra Tansmana (Łodź: Ars Longa, 1996).

Gajowniczek, Z., Jakubowski, G., Tucholski, J., Śladem zbrodni katyńskiej (Warszawa: CAMSWiA RP, 1998).

 

Historical newspapers:

Antena,8 (1934); 49 (1935); 43 (1936); 21 (1937); 33 (1937); 41 (1937); 11 (1938);

23 (1938); 027 (1938); 35 (1938); 48 (1938); 49 (1938); 27 (1939).

Biuletyn Radjofoniczny dla Użytku Prasy,41 (1934).

‘Co usłyszymy dziś przez radjo’, Chwila (5 December 1932).

‘Co usłyszymy dziś przez radjo’, Chwila (26 December 1932).

‘Co usłyszymy dziś przez radjo’, Chwila (17 April 1933).

‘Co usłyszymy dziś przez radjo’, Chwila (26 July 1934).

Fala,7 (1934); 11 (1934); 3 (1935); 5 (1935); 6 (1935); 33 (1935); 37 (1935); 49 (1935); 17 (1936); 33 (1935); 37 (1935).

‘Impreza dziennikarzy lwowskich’, Gazeta Lwowska (22 June 1932).

‘Koncert mandolinistów i tria gitarowego’, Biuletyn Radjofoniczny dla użytku prasy, 3 (1935).

‘Koncert tria gitarowego’, Biuletyn Radjofoniczny dla użytku prasy (5) 1935.

‘Konkurs piosenkarski lwowskich kompozytorów’, Chwila (22 Oct. 1934).

[Lucy], ‘Pięćdziesiąta fala…’, Dziennik Wileński. Dodatek kulturalno-literacki (29 Apr.1934).

[Mart], ‘Na lwowskiej antenie. Szlachta zagrodowa mówi i śpiewa’, Dziennik Polski (28 Oct. 1937).

‘Na fali radiowej’, Czas (15 Aug.1937).

‘Na fali radiowej’, Czas (19 Dec. 1938).

‘Nasz korespondent donosi…’, Radjo, 7 (1933).

‘Nasz korespondent donosi…’, Radjo, 14 (1934).

P., J., ‘Muzyka w radio’, Czas (20 Oct. 1938).

P., J., ‘Muzyka w radio’, Czas (15 Nov. 1938).

‘Polska Radjowa’, Radjo (17 May 1931).

‘Poranek patriotyczny w Kole Młodzieży im. Tadeusza Kościuszki’, Gazeta Lwowska (2 Dec. 1931).

‘Programy europejskich radjofonów’, Chwila (5 Jan. 1931).

‘Program radjowy’, Dziennik Polski (13 Mar. 1938).

‘Program radiowy’, Dziennik Polski (2 Sept. 1939).

‘Program radjowy’, Gazeta Lwowska (14 Oct. 1933).

‘Program radjowy’, Kurier Warszawski (29 Aug. 1931, morning issue).

‘Program radjowy’, Kurier Warszawski (4 Nov. 1933, morning issue).

‘Radio’, ABC (26 Mar. 1938).

Radio dla wszystkich,15 (1939).

Radjo,49 (1932); 27 (1934).

‘Radjo’, ABC (4 July 1934).

‘Radjo’, Nowy Dziennik (11 Oct. 1938).

‘Radio. Dzisiejszy program radiowy’, Głos Poranny (4 Mar. 1939).

‘Ruch służbowy na obszarze Wojew. Tarnopolskiego’, Tarnopolski Dziennik Wojewodzki (1 Nov. 1932).

‘Ruch służbowy w Ministerstwie Sprawiedliwości’, Monitor Polski (21 July 1931).

‘Słuchajmy dziś Radja!’, Chwila (19 June 1935).

‘Słuchajmy dziś Radja!’, Chwila (23 July 1936).

‘Słuchajmy dziś radia’, Chwila (5 Feb. 1938).

‘Słuchajmy dziś radia’, Chwila (29 Sept. 1938).

‘Słuchajmy dziś radia’, Chwila (9 Nov. 1938).

‘Słuchajmy dziś radia’, Chwila (12 Aug. 1939).

‘Słuchamy radia’, Dzień Dobry (19 Feb. 1938).

‘Tydzień Literacki Polskiego Radja’, Radjo, 3 (1934).

‘Wesoła audycja dla dzieci’, Dziennik Polski (12 Aug. 1936).

Wiadomości Radjowe20 (1932).

‘Wiosna w Italii. Audycja muzyczna ze Lwowa’, Biuletyn Radjofoniczny dla Użytku Prasy, 11 (1937).

‘Z Koła Mandolinistów „Hejnał” we Lwowie’, Chwila (2 Apr. 1931).

 

Scores

Call, L. de, Leichtes Trio für drei Gitarren,Op. 26 (Frankfurt am Main: Musikverlag Zimmermann).

Call, L. von, Leichtes Trio in C-Dur für 3 Gitarren(Mainz: B. Schott‘s Sohne, 1929).

Epler, A., Z piosenką przez Lwów(Lwów: G. Seyfarth, 1935).

 

Other sources

AGAD, 301, sign. no. 1901, Par. Złotniki, dek. Podhajce; Księga metrykalna urodzeń, ślubów i zgonów dla wsi: Złotniki, Burkanów, Charki, Pantalicha, Rakowiec, Sokołów, Sosnów.

Epler-Matuchniak, B., Adam Franciszek Epler, unpublished biographical note from the collection of Barbara Epler-Matuchniak.

Epler-Matuchniak, B., AHM_PnW_2611, relation from the collection of the Archive of Spoken History of KARTA and the House for Meetings with History (28 Oct. 2011).

The correspondence between the author and Barbara Epler-Matuchniak from 16 and 17 May 2020.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, s. 23 - 58

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Adam Franciszek Epler (1902–1940): A Forgotten Musician of Interwar Lviv

Autorzy

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Publikacja: 2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Wojciech Gurgul (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1335

Liczba pobrań: 832