FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Umowy i formularze

Wzór umowy dla Autorów

Wzór Oświadczenia Autora

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór Formularza recenzji

Wzór Oświadczenia Recenzenta