FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

English Issues Następne

Data wydania: 30.10.2020

Opis

Translation from Polish was financed under the agreement No. 613/P-DUN/2017 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for popularisation of science.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Sławomir Torbus

Sekretarz redakcji Bernadeta Klepacz

Zawartość numeru

Agnieszka Nowok-Zych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, Issue 46 (3/2020), English Issues, s. 39 - 50

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.036.13909
Czytaj więcej Następne