FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

2020 Następne

Data wydania: 27.07.2020

Opis

Publikacja finansowana przez Radę Kół Naukowych UJ.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Sławomir Torbus

Zastępca redaktora naczelnego Jolanta Bujas-Poniatowska

Zawartość numeru