FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Recenzenci

2022

dr hab. Tomasz BARANOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr Marek BEBAK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Irena BIEŃKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Ryszard BOROWSKI (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

ks. dr hab. Jacek BRAMORSKI, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

prof. dr hab. Dariusz BRZOSTEK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

mgr Jolanta BUJAS-PONIATOWSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Elżbieta CHARLIŃSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Anna CHĘĆKA-GOTKOWICZ, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Rafał CIESIELSKI, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Agnieszka DRAUS, prof. AMKP (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

prof. dr hab. Zofia FABIAŃSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Kinga FINK (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Paweł GANCARCZYK, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)

dr hab. Robert GAWROŃSKI, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)

prof. dr hab. Marcin GMYS (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Andrzej GODEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Maciej GOŁĄB (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Małgorzata ISPHORDING (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Rafał JANIAK (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

dr hab. Kinga KIWAŁA (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

prof. dr hab. Alicja KOZŁOWSKA-LEWNA (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

dr Bożena LEWANDOWSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Dagmara ŁOPATOWSKA-ROMSVIK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Sylwia MAKOMASKA (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Teresa MAŁECKA (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr Wojciech MARCHWICA, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Alina MĄDRY, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Bogumiła MIKA, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Joanna MIKLASZEWSKA (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Anna NOWAK (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

dr Weronika NOWAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Wojciech ODOJ (Uniwersytet Wrocławski)

dr Grażyna PACIOREK-DRAUS (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

dr hab. Zbigniew PILCH, prof. AMKP (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Aleksandra RUPOCIŃSKA (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

dr Ewa SCHREIBER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Halina Małgorzata SIERADZ (Instytut Sztuki PAN)

dr Andrzej SITARZ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Renata STACHURA-LUPA, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

dr hab. Beata STRÓŻYŃSKA, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

prof. dr hab. Renata SUCHOWIEJKO (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Jolanta SZULAKOWSKA-KULAWIK (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr hab. Marcin TRZĘSIOK, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr Judyta TUPCZYŃSKA (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

dr Mariusz URBAN (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Piotr WILK, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Elżbieta WITKOWSKA-ZAREMBA (Instytut Sztuki PAN)

dr hab. Marcin WOLNIEWSKI, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

prof. dr hab. Małgorzata WOŹNA-STANKIEWICZ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2021

dr Marek DOLEWKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Małgorzata GAMRAT (Akademia Sztuki w Szczecinie)

dr Miłosz KULA (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

dr hab. Marcin TRZĘSIOK, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr Małgorzata ŻEGLEŃ-WŁODARCZYK (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

#BBD0E0 »

2020

dr hab. Małgorzata GAMRAT (Akademia Sztuki w Szczecinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr Edyta GAWRON (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. Halina GOLDBERG (Indiana University Bloomington)

dr Julia GOŁĘBIOWSKA (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr Sylwia JAKUBCZYK-ŚLĘCZKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Jakub KASPERSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Anna KAWALEC, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr Bożena LEWANDOWSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Dagmara ŁOPATOWSKA-ROMSVIK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Alicja MAŚLAK-MACIEJEWSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Aneta MARKUSZEWSKA (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Alina MĄDRY, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Bogumiła MIKA, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Joanna MIKLASZEWSKA (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krzysztof MORACZEWSKI, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Bożena MUSZKALSKA (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Magdalena NOWICKA-CIECIERSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Mirosław PŁOSKI (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Piotr PODLIPNIAK, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Piotr RÓŻAŃSKI (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr Ewa SCHREIBER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Łukasz SMOLUCH (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Magdalena STOCHNIOL (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr Natalia SZWAB (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Katarzyna SZYMAŃSKA-STUŁKA, prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

dr hab. Marcin TRZĘSIOK, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

prof. dr hab. Ryszard WIECZOREK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Hanna WINISZEWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

mgr Małgorzata ŻEGLEŃ-WŁODARCZYK (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

2019

prof. dr hab. Krzysztof BACULEWSKI (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

dr hab. Tomasz BARANOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

mgr Bartłomiej BARWINEK (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

prof. dr hab. Zofia CHECHLIŃSKA (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)

prof. dr hab. Magdalena DZIADEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Mariusz GRADOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr Janina GREGORKIEWICZ-TATARSKA, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr hab. Anna GRUSZCZYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Małgorzata JANICKA-SŁYSZ, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

prof. dr hab. Elżbieta KAROLAK (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

dr Jakub KASPERSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Miłosz KULA (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski)

dr Dominika LENSKA (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr Dagmara ŁOPATOWSKA-ROMSVIK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Paweł MAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr Andrzej MĄDRO (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Bogumiła MIKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Wioleta MURAS (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Bożena MUSZKALSKA (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Maciej NEGREY (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Aleksandra PATALAS, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Piotr PODLIPNIAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Bogusław RABA (Uniwersytet Wrocławski)

dr Ewa SCHREIBER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Allen SCOTT (Oklahoma State University)

dr Łukasz SMOLUCH (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Małgorzata SUŁEK (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

dr hab. Katarzyna SZYMAŃSKA-STUŁKA, prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

dr Sławomir WIECZOREK (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Piotr WILK, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Hanna WINISZEWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

mgr Joanna WIŚNIOS (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Małgorzata WOŹNA-STANKIEWICZ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2018

dr hab. Tomasz BARANOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Irena BIEŃKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

ks. dr hab. Jacek BRAMORSKI, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

prof. dr hab. Zofia CHECHLIŃSKA (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Grażyna DARŁAK (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

prof. dr hab. Magdalena DZIADEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Małgorzata GAMRAT (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Paweł GANCARCZYK, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)

prof. dr hab. Ryszard D. GOLIANEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

dr Julia GOŁĘBIOWSKA (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr Mariusz GRADOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr Janina GREGORKIEWICZ-TATARSKA, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr hab. Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Danuta JASIŃSKA, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Tomasz JASIŃSKI, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Mgr. Václav KAPSA, Ph.D. (Akademie věd České republiky)

prof. Elżbieta KAROLAK (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr Jakub KASPERSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr. Bernd KOSKA (Bach-Archiv Leipzig)

dr hab. Alina MĄDRY, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Bogumiła MIKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Joanna MIKLASZEWSKA (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krzysztof MORACZEWSKI, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Katarzyna NALIWAJEK-MAZUREK (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Bogusław RABA (Uniwersytet Wrocławski)

dr Anna RYSZKA-KOMARNICKA (Uniwersytet Warszawski)

dr Ewa SCHREIBER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Jacek SZERSZENOWICZ, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

prof. dr hab. Marta SZOKA (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

dr hab. Katarzyna SZYMAŃSKA-STUŁKA, prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

dr hab. Marcin TRZĘSIOK, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr Sławomir WIECZOREK (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Piotr WILK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Ewa WÓJTOWICZ (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

2017

prof. Christina BASHFORD (University of Illinois at Urbana–Champaign)

dr Beata BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA (Instytut Sztuki PAN)

dr Keith CHAPIN (Cardiff University)

prof. dr hab. Zofia CHECHLIŃSKA (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. Susan C. COOK (University of Wisconsin-Madison)

dr hab. Agnieszka DRAUS (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Magdalena DZIADEK, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Małgorzata GAMRAT (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Paweł GANCARCZYK, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)

dr Julia GOŁĘBIOWSKA (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr Małgorzata Helena GRAJTER (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

mgr Tereza HAVELKOVÁ, Ph.D. (Univerzita Karlova)

prof. Dr. Freia HOFFMANN (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)

dr hab. Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Danuta JASIŃSKA, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Tomasz JASIŃSKI, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

mgr Václav KAPSA, Ph.D. (Akademie věd České republiky)

dr hab. Agnieszka LESZCZYŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Alina MĄDRY, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Bogumiła MIKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Katarzyna NALIWAJEK-MAZUREK (Uniwersytet Warszawski)

prof. Dr. Jascha NEMTSOV (Universität Potsdam)

prof. Dr. Eva RIEGER (Universität Bremen)

dr Anna RYSZKA-KOMARNICKA (Uniwersytet Warszawski)

dr Ewa RZANNA-SZCZEPANIAK (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr Ewa SCHREIBER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. Allen SCOTT (Oklahoma State University)

dr Laura SEDDON (University of Portsmouth)

mgr Veronika SEIDLOVÁ (Univerzita Karlova)

dr hab. Renata SKUPIN, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

dr Wojciech STĘPIEŃ (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr Magdalena STOCHNIOL (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr Natalia SZWAB (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Katarzyna SZYMAŃSKA-STUŁKA, prof. UMFC (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

dr hab. Marcin TRZĘSIOK, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

prof. Judy TSOU (University of Washington)

dr hab. Piotr WILK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Ewa WÓJTOWICZ (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

mgr Miloš ZAPLETAL (Akademie věd České republiky)

dr Grzegorz ZIEZIULA (Instytut Sztuki PAN)

2016

Maria Teresa ARFINI PhD (Università della Valle d'Aosta)

dr hab. Tomasz BARANOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Nino BARKALAYA (Associate Professor, Tchaikovsky Moscow State Conservatory)

dr hab. Irena BIEŃKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

ks. dr hab. Jacek BRAMORSKI (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

dr hab. Anna CHĘĆKA-GOTKOWICZ, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

prof. UAM dr hab. Ewa DAHLIG-TUREK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Agnieszka DRAUS (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Magdalena DZIADEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

s. dr hab. Susi FERFOGLIA (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Prof. Tamaz GABISONIA (Associate Professor, Ilia State University)

dr Małgorzata GAMRAT (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marcin GMYS, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Ryszard D. GOLIANEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Maciej GOŁĄB (Uniwersytet Wrocławski)

dr Julia GOŁĘBIOWSKA (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr Mariusz GRADOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Anna GRANAT-JANKI (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

dr Janina GREGORKIEWICZ-TATARSKA, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr hab. Krzysztof GUCZALSKI (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Svimon JANGULASHVILI PhD (Vano Sarajishvili Tbilisi State Conservatoire)

prof. UAM dr hab. Danuta JASIŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Jakub KASPERSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Sławomira KOMINEK (Uniwersytet Warszawski)

dr Dariusz KRAWCZYK (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jakub KUBIENIEC (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Agnieszka LESZCZYŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Iwona LINDSTEDT (Uniwersytet Warszawski)

dr Sylwia MAKOMASKA (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Alina MĄDRY (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Bogumiła MIKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Joanna MIKLASZEWSKA (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Krzysztof MORACZEWSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Bożena MUSZKALSKA (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Katarzyna NALIWAJEK-MAZUREK (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Inna NARODITSKAYA (Northwestern University)

dr hab. Piotr PODLIPNIAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Anna RYSZKA-KOMARNICKA (Uniwersytet Warszawski)

dr Ewa RZANNA-SZCZEPANIAK (Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)

dr Ewa SCHREIBER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Renata SKUPIN, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

dr Wojciech STĘPIEŃ (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr hab. Jacek SZERSZENOWICZ, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

dr Małgorzata SZYSZKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marcin TRZĘSIOK, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Prof. Matthias Theodor VOGT (Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen)

dr hab. Magdalena WALTER-MAZUR (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Sławomir WIECZOREK (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Piotr WILK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Alina ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

2015

dr hab. Tomasz BARANOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Irena BIEŃKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Magdalena DZIADEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Zofia FABIAŃSKA, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Małgorzata GAMRAT (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marcin GMYS, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Ryszard D. GOLIANEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Maciej GOŁĄB (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Anna GRUSZCZYŃSKA-ZIÓŁKOWSKA, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Maciej JABŁOŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Jakub KASPERSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Kinga KIWAŁA (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

dr hab. Agnieszka LESZCZYŃSKA (Uniwersytet Warszawski)

dr Bożena LEWANDOWSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Dagmara ŁOPATOWSKA-ROMSVIK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Sylwia MAKOMASKA (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Alina MĄDRY (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Joanna MIKLASZEWSKA (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Bożena MUSZKALSKA (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Szymon PACZKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr Piotr PODLIPNIAK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Remigiusz POŚPIECH (Uniwersytet Wrocławski)

dr Anna RYSZKA-KOMARNICKA (Uniwersytet Warszawski)

dr Ewa SCHREIBER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Łukasz SMOLUCH (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Wojciech STĘPIEŃ (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

dr hab. Jacek SZERSZENOWICZ, prof. AM (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)

dr hab. Magdalena WALTER-MAZUR (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Sławomir WIECZOREK (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Piotr WILK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Alina ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

2014

dr hab. Tomasz BARANOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Irena BIEŃKOWSKA (Uniwersytet Warszawski)

dr Daniel CICHY (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Agnieszka DROŻDŻEWSKA (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Magdalena DZIADEK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Małgorzata GAMRAT (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marcin GMYS, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Ryszard D. GOLIANEK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Maciej GOŁĄB (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Justyna HUMIĘCKA-JAKUBOWSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Maciej JABŁOŃSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Tomasz JEŻ (Uniwersytet Warszawski)

dr Jakub KASPERSKI (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Robert LOSIAK (Uniwersytet Wrocławski)

dr Dagmara ŁOPATOWSKA-ROMSVIK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Wojciech MARCHWICA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Aneta MARKUSZEWSKA (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Alina MĄDRY (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Joanna MIKLASZEWSKA (Uniwersytet Wrocławski)

dr Katarzyna NALIWAJEK-MAZUREK (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Szymon PACZKOWSKI (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Remigiusz POŚPIECH, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Anna RYSZKA-KOMARNICKA (Uniwersytet Warszawski)

dr Ewa SCHREIBER (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Łukasz SMOLUCH (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Sławomir WIECZOREK (Uniwersytet Wrocławski)

2013

dr hab. Aleksandra PATALAS, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Małgorzata WOŹNA-STANKIEWICZ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2012

dr Bożena LEWANDOWSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Dagmara ŁOPATOWSKA-ROMSVIK (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Wojciech MARCHWICA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2009

dr Mateusz PRZANOWSKI OP (Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Dominikanów w Krakowie)

dr hab. Renata SUCHOWIEJKO (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Artur SZKLENER (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

2008

dr Bożena LEWANDOWSKA (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Jakub KUBIENIEC (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr hab. Aleksandra PATALAS, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

dr Przemysław PIEKARSKI (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Małgorzata WOŹNA-STANKIEWICZ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)