FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

English Issues Następne

Data wydania: 28.09.2018

Opis

Translation from Polish was financed under the agreement No. 613/P-DUN/2017 from
the funds of the Minister of Science and Higher Education for popularisation of science. 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Sławomir Torbus

Zawartość numeru

Ewa Chamczyk

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, Issue 36 (1/2018), English Issues, s. 53 - 76

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.016.9019
Czytaj więcej Następne

Katarzyna Lidia Babulewicz

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, Issue 36 (1/2018), English Issues, s. 115 - 133

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.018.9021
Czytaj więcej Następne