FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

The History of the Organs in the Cistercian Abbey in Kraków-Mogiła

Data publikacji: 28.09.2018

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 5 - 31

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.014.9017

Autorzy

Piotr Matoga
Ars Organi
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The history of the organs in the Cistercian Abbey in Kraków-Mogiła has not been studied so far. The article elaborates this topic based on the results of an archival query. Most of the sources are   preserved in the Cistercian Archive in Mogiła. Examining them, the author discusses the history of instruments in the monastic church and in the former St Bartholomew church. On the basis of the sources, it was stated that at least in the 18th century the monastery church was equipped with two pipe organs. This fact has not been pointed out so far by researchers. The following article is supplemented by archival photographs.

Bibliografia

Manuscript sources

Benedictine Archive in Tyniec (Archiwum Benedyktynów w Tyńcu)

Without cat. No., Father Paweł Sczaniecki OSB’s notes.

 

Cistercian Archive in Mogiła (Archiwum Cystersów w Mogile, ACM)

Without cat. No., Remonty—początek XX w.—organy klasztorne, folder.

Without cat. No., Inwentarz Kościoła Parafialnego w Mogile 1889.

Cat. No. 9, Kronika klasztoru mogilskiego, przypisywana Mikołajowi Metnerowi.

Cat. No. 11, Materiały do kroniki klasztoru mogilskiego.Cat. No. 12, Notatki kronikarskie X. Adama Franosza do historyi klasztoru mogilskiego.

Cat. No. 66, Inwentarz konwentu WW. XX. mogilskich Cystersów w roku 1821m spisany.

Cat. No. 67, Inwentarz kościoła konwenckiego w wsi Mogile gminie tegoż nazwiska w okręgu wolnego miasta Krakowa sytuowanego a do W.W. X.X. Cystersów należącego, w roku 1833im spisany.

Cat. No. 68, Tom I. Inwentarz klasztoru ks. Cystersów w Mogile. Okaz  IIgi.

Cat. No. 399, Akta dotyczące parafii mogilskiej. Nadanie parafii klasztorowi (1442). Prezentacye proboszczów (1644). Parafia w rękach świeckiego duchowieństwa (1786, 1819). Uposażenie. Dochody i rozchody. Rozporządzenia w sprawie prowadzenie metryk.

Cat. No. 400, Opisy i nadania pamiątkowe, restauracya kościoła parafialnego ś. Bartłomieja w Mogile.

Cat. No. 402, Opisanie wyposażenia dochodów kościoła farnego pod imieniem świętego Bartłomieja apostoła w Mogile stoiącego, przez Ichmc Xięży Cystersów mogilskich na fundamencie ugody w Warszawie zawartey, uczynionego, tudzież inwentarzy mieyscowych od pisarza apostolskiego za wyrokiem sądu kommissarskiego, wyznaczonego przy świadkach dnia iedynastego października roku 1786 zrobione.

Cat. No. 407, Inwentarz kościoła parafialnego w wsi Mogile.

Cat. No. 429, Percepta [et expensa] provisionalis pecuniae in anno 1685 a die 9 Augusti.

Cat. No. 435, Percepta i expensa pieniężna z opactwa mogilskiego sede vacante a die undecima Iulii in anno 1733.

Cat. No. 452, Regestra bursarii expensoris inchoata a die 20 Junii 1746 conscripta per Rdum Patrem Gierardum Coron. S.O.C., S.T.A..

Cat. No. 454, Regestra bursarii expensoris inchoata a die 24 10-bris anno 1749 in 1750, conscripta per R.P. Tobiam [Fliger], profes. Obrens. S.O.C., S.T. ac SS. Can. A.

Cat. No. 455, Rachunki bursarii expensoris R.P. Anselmi [Powalski?] Pelplinensis a 1mis Januarii 1754ti ad mensem Julii 1755ti w Mogile.

Cat. No. 459, Rejestr bursarii expensoris a die 5ta Julii 1758.

Cat. No. 469, Expensa pieniędzy ex 1765 in 1766.

Cat. No. 474, Regestra percepty y expensy pieniędzy a die 24 Junii 1775.

Cat. No. 475, Regestra percepty y expensy pinięzney zaczynaiące się w roku 1780 od dnia 1 sierpnia.

Cat. No. 476, Regestra expensy piniężney zaczynaiące się w roku 1785 od dnia 7 sierpnia.

Cat. No. 481, Regestra wydatku pieniędzy zaczynające się dnia 16 października 1801 R.

Cat. No. 494, Rachunki pieniężne dochodów i wydatków klasztoru mogilskiego od dnia 1 Januarii 1815 roku.

Cat. No. 509, Rozchód pieniędzy na podatki i wszelkie potrzeby Zgromadzenia.

Cat. No. 539, Regestra fabryczne collegii Mogilensis od roku i dnia na karcie następującej wyrażonych wypisane.

Cat. No. 549, Rachunki oraz akta dotyczące kościoła i klasztoru. Archive of Archdiocesan Curia in Kraków (Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, AKMKr)

Without cat. No., Organy, podkomisja organistowska (instrumenty), folder.

Cat. No. APA 202, Akta parafii Mogiła.

Cat. No. APA 203, Akta parafii Mogiła.

Cat. No. AV Cap. 42, Acta Visitationis (1629).

Cat. No. AV Cap. 67, Acta Visitationis (1748).

Cat. No. IPK A 137, Opisanie Kościoła Farnego Mogilskiego.Archive of Congregation of the Daughters of Charity of St Vincent de Paul in Kraków (Archiwum Sióstr Miłosierdzia w Krakowie)

Cat. No. AD 157.

Archive of the Provincial Office for the Protection of Monuments in Kraków (Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, AWUOZ)

Without cat. No., Mogiła. Kościół O.O. Cystersów—Wnętrze—Nawa główna.

Without cat. No., Kraków /Nowa Huta-Mogiła/, kościół p.w. św. Bartłomieja, record card of the antique organ, E. Kubala (ed.), 1982.

Without cat. No., Kraków /Nowa Huta-Mogiła/, kościół par. p.w. św. Bartłomieja [sic!] OO. Cystersów, record card of the antique organ, E. Kubala (ed.), 1982.

 

National Digital Archive (Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC)

Cat. No. 1-U-4123, Kościół Matki Boskiej Wniebowziętej i św. Wacława w Mogile. Chór i organy w kościele. 1926.

Cat. No. 1-U-4124-5, Kościół Matki Boskiej Wniebowziętej i św. Wacława w Mogile. Widok ogólny chóru i organów. 1937–01.

 

Institute of National Heritage in Warsaw (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, NID)

Without cat. No., Kraków-Mogiła, kościół p.w. św. Wacława, cystersów, questionnaire about the organ, 1970.

Without cat. No., Kraków-Mogiła, kościół p.w. św. Bartłomieja, questionnaire about the organ, 1970.

 

Printed sources

The letter from Father Grzegorz (Gregorius) Recelj to the editorial staff of “Hosanna” 1928, No. 5.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, s. 5 - 31

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The History of the Organs in the Cistercian Abbey in Kraków-Mogiła

Autorzy

Publikacja: 28.09.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Piotr Matoga (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1714

Liczba pobrań: 823