FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Nabór artykułów

Terminy naborów

Nabór artykułów do Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ odbywa się cztery razy w roku.
 

Terminy nadsyłania tekstów:
  • do 31 grudnia (publikacja w numerze 1)
  • do 31 marca (publikacja w numerze 2)
  • do 30 czerwca (publikacja w numerze 3)
  • do 30 września (publikacja w numerze 4)