FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Zespół redakcyjny

Członkowie zespołu redakcyjnego

Redaktor naczelna
Patrycja SAWICKA
 
Sekretarz redakcji
Antoni WALA

Skład i łamanie
Magdalena Agnieszka KROK
Bartosz Jarosław MAZUR

Projekt okładki
Magdalena Agnieszka KROK

Korekta językowa
Maria BRONIEC
mgr Agnieszka CABAJ
mgr Zuzanna DANIEC
Paulina KICA
Bernadeta KLEPACZ
Magdalena Agnieszka KROK
Patrycja SAWICKA
Sara SKOWROŃSKA
Karolina SŁOWIŃSKA

Redakcja językowa tekstów anglojęzycznych
mgr Jolanta BUJAS-PONIATOWSKA

Opieka naukowa
dr Maciej JOCHYMCZYK


Kontakt

Adres mailowy: redakcja.kmm.uj@gmail.com
Instytut Muzykologii UJ
ul. Westerplatte 10
31–033 Kraków


Dotychczasowi Redaktorzy naczelni

Agnieszka Kołtun (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008 – 2010)
Justyna Stabryn (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010 – 2013)
Marek Dolewka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2014 – 2021)


Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ nie istniałby bez wielu osób, które tworzyły go na przestrzeni lat, m.in.:

mgr Katarzyna BABULEWICZ
mgr Agnieszka BIEŃ
mgr Edyta CYBIŃSKA
mgr Małgorzata CYGAN
mgr Ewa CZERNATOWICZ
dr Andrzej GODEK
mgr Michał JACZYŃSKI
mgr Wojciech KARASIŃSKI
Julia KNAPIK
mgr Magdalena KOLANKO
mgr Klaudia KOSIŃSKA
mgr Łukasz KRAJ
mgr Adriana KRETKOWSKA
mgr Agnieszka LAKNER
mgr Magdalena MERCHUT
Michał OSIKA
mgr Magdalena PACIORA
mgr Aleksandra PIERZGA
mgr Kamil PONIATOWSKI
mgr Martyna RODZEŃ
mgr Joanna ROMAN
mgr Róża RÓŻAŃSKA
mgr Paulina SOCHACKA
mgr Hubert SZCZĘŚNIAK
mgr Justyna SZCZYGIEŁ
mgr Justyna SZOMBARA
mgr Karolina SZUMNA
mgr Joanna WRÓBEL
mgr Maryla ZAJĄC
mgr Wojciech ZIELONKA