FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

2022 Następne

Data wydania: 19.09.2022

Opis

Publikacja finansowana przez Radę Kół Naukowych UJ.

Projekt okładki: Magdalena Agnieszka Krok

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Patrycja Sawicka

Sekretarz redakcji Bernadeta Klepacz

Zawartość numeru