FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

English Issues Następne

Data wydania: 04.12.2017

Opis

Translation from Polish was financed under the agreement No. 613/P-DUN/2017 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for popularisation of science.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Sławomir Torbus

Zawartość numeru

Manuel Antonio Dominguez Salas

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, Issue 32 (1/2017), English Issues, s. 109 - 123

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.17.006.7835
Czytaj więcej Następne