FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

English Issues Następne

Data wydania: 18.12.2018

Opis

Translation from Polish was financed under the agreement No. 613/P-DUN/2017 from
the funds of the Minister of Science and Higher Education for popularisation of science. 

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Sławomir Torbus

Zawartość numeru