FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

“Life-writing” in Aleksander Nowak’s Operas: Sudden Rain and Space Opera

Data publikacji: 17.12.2018

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 38 (3/2018), s. 79 - 103

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.18.034.9735

Autorzy

Paulina Zgliniecka
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

“Life-writing”, manifesting itself in the extremely personal character of the composition, is one of the most important features of Aleksander Nowak’s work, which clearly distinguish him from other composers. “Life-writing” conceals such creative inspirations as the methods and means of composing. Nowak very often draws topics or sound material of the composition from his own life experiences. At the same time, he hopes to achieve a certain type of energy or emotions, which will then to evoke the feelings that are similar to those accompanying the writing of the piece. The issue of conveying in the work any or more specific, though significant, emotions is therefore the first-rate issue. For this reason, in his works, the musical tradition is often combined with the popular and well-known music. A specific representation of the idea of “life-writing” are Nowak’s operas: Sudden Rain for soprano, baritone, mixed choir and chamber orchestra and two-act Space Opera for soprano, mezzo-soprano, countertenor, baritone, bass, mixed choir and symphonic orchestra.

Bibliografia

Buchnowski M., Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury, Warszawa 2014, http://www.polskatimes.pl/kultura/ksiazki/a/stachura-stworzyl-zyciopisanie-jego-pisarstwo-bylo-tozsame-z-jegozyciem,12510960/ [accessed: 31.03.2018].

Chłopecki A., MUZYKA 2.1: Aleksander Nowak, http://www.dwutygodnik.com/artykul/1116-muzyka-21-aleksander-nowak.html [accessed: 12.12.2016].

Fuzowski M., Sudden Rain, Beetwen, http://www.newsweek.pl/recenzje/sudden-rain--between,59314,1,1.html [accessed:13.04.2018].

Godzic W., „Wielki Brat” a sprawa polska, [in:] Podglądanie Wielkiego Brata, W. Godzic (ed.), Krakow 2001.

Gwarancje Kultury—Telewizja Polska, http://www.tvp.pl/kultura/wydarzenia/gwarancje-kultury/laureaci-2011 [accessed: 11.12.2017].

Kozińska D., Dziwny przypadek dwojga nocą, http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/dziwny-przypadek-dwojga-nocna-pora.html [accessed: 01.08.2018].

Majewska M., Małe historie pomiędzy science a fiction, https://opera.poznan.pl/media/uploaded/SPACE%20OPERA/spaceopera_web.pdf [accessed: 30.04.2018].

MarsOne, Mission, http://www.mars-one.com/mission [accessed:28.02.2017].

Nowok A., Aleksander Nowak, http://musicfrompoland.eu/artykul/aleksander-nowak-7 [accessed: 08.08.2017].

Nowok A., Wizytówka Aleksandra Nowaka, http://meakultura.pl/publikacje/wizytowka-aleksandra-nowaka-771 [accessed: 12.12.2016].

Paja-Stach J., Kompozytorzy polscy wobec idei modernistycznych i postmodernistycznych, [in:] Modernizm i postmodernizm w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, A. Jarzębska, J. Paja-Stach (eds.), Krakow 2007.

Rydzek D., Reality show—geneza i rodzaje, https://naekranie.pl/artykuly/reality-show-geneza-i-rodzaje [accessed: 30.04.2018].

Stankiewicz M.J., Odkrywać nierozpoznane, https://opera.poznan.pl/media/uploaded/SPACE%20OPERA/spaceopera_web.pdf [accessed: 30.04.2018].

Stochniol M., “Sudden Rain” (2008) Aleksandra Nowaka. Niezwyczajna opera o zwyczajnych problemach, “Res Facta Nova”2013, No. 14 (23).

Sulima R., Oko „Wielkiego Brata”, [in:] Podglądanie Wielkiego Brata, W. Godzic (ed.), Krakow 2001.

Terytoria, http://teatrwielki.pl/activity/artistic-projects/territories/[accessed: 07.08.2017].

The website of the composer, http://www.aleknowak.com.en/ [accessed: 10.12.2016].

Topolski J., Nowe otwarcie: jesteśmy kosmitami, rozmowa z Aleksandrem Nowakiem, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5917-nowe-otwarcie-jestesmy-kosmitami.html [accessed: 23.02.2018].

Trzęsiok M., Muzyka rzeczywistego świata. Rozmowa z Aleksandrem Nowakiem, “Kwarta. Magazyn o polskiej muzyce wspołczesnej”2011, No. 1 (16), https://pwm.com.pl/pliki/2/6/4/2637_2158_Kwartanr1sierpien2011.pdf [accessed: 10.12.2016].

University of Louisville, Bomhard Fellowships in Music Composition, http://louisville.edu/music/academics/areas-of-study/musiccomposition/moritz-von-bomhard-fellowships-in-musiccomposition[accessed: 26.04.2017].

http://festiwalprawykonan.pl/kompozytorzy-nowak-aleksander.php [accessed: 15.06.2018].

http://ninateka.pl/audio/aleksander-nowak-fiddlers-green-andwhite-savannas-never-more-aksamitna-kurtyna-2 [accessed: 19.03.2018].

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, s. 79 - 103

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

“Life-writing” in Aleksander Nowak’s Operas: Sudden Rain and Space Opera

Publikacja: 17.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Paulina Zgliniecka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1825

Liczba pobrań: 850