FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

English Issues Następne

Data wydania: 2020

Opis

Translation from Polish was financed under the agreement No. 613/P-DUN/2017 from the funds of the Minister of Science and Higher Education for popularisation of science.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Sławomir Torbus

Sekretarz redakcji Bernadeta Klepacz

Zawartość numeru

Paulina Tworko

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, Issue 47 (4/2020), English Issues, s. 229 - 253

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.20.050.13923
Czytaj więcej Następne